Print Thứ Hai, 22/03/2021 18:30 Gốc

Công an thành phố công bố mức lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (chưa có phí chuyển căn cước công dân) như sau:

1. Mức thu lệ phí

– Công dân chuyển từ CMND 9 số, CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD gắn chíp điện tử: 15.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

– Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng, không sử dụng được, thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên, đặc điểm nhận dạng, xác định lại giới tính, có sai sót về thông tin trên thẻ khi công dân có yêu cầu: 25.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

– Cấp lại thẻ CCCD khi mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam: 35.000 đồng/ CCCD (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân).

2. Những trường hợp được miễn lệ phí

– Đổi thẻ CCCD khi Nhà nước quy định thay đổi địa giới hành chính.

– Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân là bố, mẹ, vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của liệt sỹ, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con dưới 18 tuổi của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh; công dân thường trú tại các xã biên giới, huyện đảo, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, công dân thuộc hộ nghèo theo quy định của pháp luật.

– Đổi, cấp lại thẻ CCCD cho công dân dưới 18 tuổi, mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa.

3. Những trường hợp sau không phải nộp lệ phí

Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên làm thủ tục cấp thẻ CCCD lần đầu; đổi thẻ CCCD khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi, 60 tuổi; đổi thẻ CCCD khi có sai sót về thông tin trển thẻ do lỗi của cơ quan quản lý CCCD.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mức lệ phí cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử (chưa có chưa có phí chuyển căn cước công dân)
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác