Print Thứ Ba, 15/09/2020 12:00 Gốc

Bà Nguyễn Hà My công tác tại cơ quan hành chính Nhà nước hỏi, cơ quan đã ký hợp đồng, có biên bản nghiệm thu và hóa đơn hợp lệ nhưng không lập quyết định chỉ định thầu, như vậy có đúng không?

Bà Nguyễn Hà My công tác tại cơ quan hành chính Nhà nước. Vừa qua, cơ quan bà mua khung giấy khen có giá trị là 40 triệu đồng. Bà My hỏi, cơ quan đã ký hợp đồng, có biên bản nghiệm thu và hóa đơn hợp lệ nhưng không lập quyết định chỉ định thầu, như vậy có đúng không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Theo quy định tại Khoản 7 Điều 4 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 8/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số gói thầu, nội dung mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại Điều 26 Luật Đấu thầu thì đối với gói thầu quy định tại Khoản 19 Điều 3 Quyết định này được thực hiện theo quy trình như sau:

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định việc mua sắm bảo đảm nguyên tắc tiết kiệm, hiệu quả và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình; không bắt buộc phải ký hợp đồng với nhà cung cấp nhưng phải bảo đảm chế độ hoá đơn, chứng từ đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật (không phải lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu).

Đối với vấn đề bà Nguyễn Hà My hỏi, quy trình mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên đối với gói thầu quy định tại Khoản 19 Điều 3 Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg được thực hiện theo quy định nêu trên.

Chinhphu.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mua sắm thường xuyên có phải lập quyết định chỉ định thầu?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác