Print Thứ Năm, 16/09/2021 15:17 Gốc

Sáng 16/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động của MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố dự, chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan. Hội nghị được trực tuyến đến MTTQ các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên (TCTV) đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để tập hợp, đoàn kết các lực lượng và xây dựng đồng thuận xã hội. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, phòng chống dịch bệnh, xây dựng và phát triển thành phố. Công tác giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây chính quyền được quan tâm; vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Bộ máy tổ chức của Mặt trận và các TCTV được nâng lên về chất lượng, hiệu quả hoạt động. Khối đại đoàn kết toàn dân thường xuyên được củng cố, phát huy.

MTTQ thành phố chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy ban hành các văn bản chỉ đạo nhằm củng cố phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tăng cường nhiệm vụ của khối Mặt trận, dân vận, đoàn hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Đẩy mạnh triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động, động viên các tầng lớp Nhân dân thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. MTTQ và các TCTV không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết hữu nghị và hợp tác quốc tế. Củng cố tổ chức, bộ máy, đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao năng lực hoạt động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

MTTQ thành phố đã đề ra một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và thành phố, trong tập trung một số nhiệm vụ sau: Nâng cao hiệu quả chương trình phối hợp hành động giữa MTTQ và các tổ chức thành viên; Phát huy tính sáng tạo của mỗi tổ chức trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp thành viên, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Ủy ban MTTQ, các tổ chức thành viên với HĐND, UBND, các sở, ngành cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố để vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện. Đổi mới nội dung, phương thức, lắng nghe, tập hợp, phản ánh ý kiến Nhân dân; Tăng cường giám sát, phản biện xã hội; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về cơ sở gắn với địa bàn khu dân cư.

Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận và biểu dương những thành tích MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy truyền thống và kết quả đã đạt được, đồng chí yêu cầu MTTQ thành phố cần xác định rõ việc xây dựng và tổ chức triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vừa là yêu cầu vừa là nguyên tắc căn bản đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với công tác của Mặt trận, các đoàn thể, các Hội quần chúng trong sự nghiệp xây dựng, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Do đó, MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên cần đổi mới công tác tuyên truyền; đổi mới, sáng tạo phương thức vận động nhằm truyền cảm hứng tới người dân; công khai minh bạch các hoạt động của mình tạo sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên thường xuyên phát huy tính chủ động, tích cực tham gia của các tổ chức thành viên để tạo đột phá và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong từng lĩnh vực công tác; quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, giám sát. Lãnh đạo Thành ủy sẽ tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên tiếp tục triển khai hiệu quả các Chương trình, kế hoạch đã đề ra.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: MTTQ Việt Nam thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác