Print Thứ Bảy, 26/01/2019 17:04

Chiều 9-4, MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tổ chức tập huấn công tác mặt trận đợt 1 năm 2018 cho đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở.


Quang cảnh hội nghị

Tham gia lớp tập huấn đợt này, các đại biểu được quán triệt triển khai 2 nội dung chính là đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hóa giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình, cộng đồng dân cư” (đề án 01/138) trên địa bàn thành phố, quận và triển khai hướng dẫn công tác mặt trận năm 2018, chuyên đề 2018 về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Qua đó góp phần nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở; tạo sự chuyển biến trong việc đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận cơ sở, đáp ứng yêu cầu tập hợp, mở rộng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

KC – An ninh Hải Phòng 10/04/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: MTTQ Việt Nam quận Hồng Bàng tập huấn công tác mặt trận
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác