Print Thứ Ba, 07/04/2020 20:27 Gốc

Một số quy định về kiểm soát tại các chốt cửa ngõ thành phố và thực hiện cách ly y tế người dân cần biết, theo Văn bản số 2455/UBND-VX ngày 5/4/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 và Văn bản số 2496/UBND-VX ngày 6/4/2020 của UBND thành phố Điều chỉnh một số nội dung đã chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19:

Thực hiện: Bùi Đức Hiệp

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số quy định người dân cần biết về kiểm soát tại các chốt cửa ngõ thành phố và thực hiện cách ly y tế
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác