Print Thứ Sáu, 03/04/2020 20:45 Gốc

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 và thực tế trên địa bàn thành phố, Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng vừa ban hành Công văn số 544/STP-QLXLVPHC&TDTHPL về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống Covid-19.

Theo đó, các hành vi vi phạm về áp dụng biện pháp chống dịch được quy định cụ thể tại Điều 11 Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính bao gồm Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp; Thanh tra y tế; Quản lý thị trường và một số cơ quan khác: Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan, cơ quan Thuế, Cục trưởng Cục Hóa chất, Thanh tra các ngành: Khoa học và Công nghệ, Lao động – Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Tải nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính và các cơ quan khác có thẩm quyền xử phạt theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính đối với những hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế có liên quan trực tiếp đến lĩnh vực mình quản lý được quy định tại Nghị định 176/2013/NĐ-CP.

Khi xem xét vụ việc vi phạm để quyết định xử phạt vi phạm hành chính hoặc trong quá trình thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu hành vi vi phạm được phát hiện có dấu hiệu tội phạm thì người có thẩm quyền xử phạt phải chuyển ngay hồ sơ vi phạm cho cơ quan tiến hành tố tụng hình sự theo quy định của Điều 62 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Việc xác định tội danh theo quy định của Bộ luật Hình sự theo hướng dẫn tại Công văn số 45/TANDTC-PC ngày 30/3/2020 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

Sở Tư pháp đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiên cứu, thực hiện theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tài liệu đính kèm tải tại đây 544-STP

(Nguồn: sotttt.haiphong.gov.vn)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số nội dung lưu ý khi xử phạt vi phạm hành chính đối với các  trường hợp không áp dụng biện pháp phòng, chống Covid-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác