Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:59

Hội đồng nhân dân thành phố vừa có thông báo dự kiến nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV (nhiệm kỳ 2016 – 2021).

Theo đó, Kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV sẽ có 24 nội dung chủ yếu. Trong đó có nhiều quyết định quan trọng như: Quyết định nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh thành phố năm 2019; Quyết định Kế hoạch đầu tư công thành phố năm 2019; Quyết định Dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2019; Quyết định Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019 của HĐND thành phố; Quyết định Quy hoạch phát triển hệ thống dịch vụ logistics thành phố Hải Phòng đên năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định cơ chế, chính sách hỗ trợ xi măng và gạch để xây, sửa chữa nhà ở đối với một số đối tượng (gia đình) người có công với cách mạng có khó khăn về nhà ở; Quyết định nội dung chi, mức chi phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị, xã hội; Quyết định Quy hoạch chi tiết phát triển hệ thống cảng, bến thủy nội địa thành phố Hải Phòng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 – 2020; Điều chỉnh cục bộ bảng giá đất thành phố Hải Phòng 05 năm 2015 -2019. Thông qua Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hải Phòng đến năm 2020, 2025 và năm 2030. Thông qua Đề án phát triển giao thông vận tải nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên đảo Cát Bà, thành phố Hải Phòng đến năm 2025. Thông qua Đề án thí điểm đường phố đi bộ tại tuyến đường hai bờ sông Tam Bạc.

Xem xét báo cáo công tác của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, UBND thành phố, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục Thi hành án dân sự thành phố về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019; các báo cáo của UBND thành phố về: Công tác phòng, chống tham nhũng; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; Giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cử tri; Kết quả thu hồi đất dự án đã giao, cho thuê không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền, chậm đưa vào sử dụng, hoặc sử dụng không đúng mục đích gây lãng phí tài nguyên đất năm 2018, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019; Kết quả thực hiện chủ đề năm 2018. Xem xét Báo cáo giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của HĐND thành phố về “Việc thực hiện chính sách tái định cư và giá đền bù giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đàu tư trên địa bàn thành phố”. 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số nội dung kỳ họp thứ 8 HĐND thành phố Hải Phòng khóa XV
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác