Print Thứ Ba, 06/12/2022 19:10 Gốc

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng quán triệt nguyên tắc “có vào, có ra, có lên, có xuống” trong công tác cán bộ, đồng thời dẫn một số trường hợp từ chức do mắc khuyết điểm, do sức ép xã hội và cũng có trường hợp xin chuyển việc khác do sức ép công việc nặng nề.

Phân cấp, phân quyền rõ ràng, tránh đùn đẩy trách nhiệm

Sau 2 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, Hội nghị toàn quốc (trực tiếp kết hợp với trực tuyến) nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã hoàn thành chương trình đề ra và bế mạc vào chiều 6.12.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng. Ảnh: Trần Vương.

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, nội dung 3 Nghị quyết và Kết luận mà Hội nghị Trung ương 6 (khóa 13) thông qua là rất hệ trọng; tiếp tục cụ thể hóa chủ trương lớn, nhất quán của Đảng được xác định trong Cương lĩnh và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Đó là xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng; công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước…

Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bế mạc chiều 6.12. Ảnh: Trần Vương.

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, trong quá trình tiến hành phải kiên định vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng.

Đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động tích cực có quyết tâm chính trị cao, đồng thời phải cẩn trọng, có bước đi vững chắc.

Những vấn đề thực tiễn đòi hỏi đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng, có sự thống nhất cao, thì kiên quyết đổi mới, kiên quyết thực hiện. Những vấn đề cần thiết nhưng chưa rõ, còn nhiều ý kiến khác nhau thì tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, thực hiện thí điểm; những chủ trương đã thực hiện nhưng không phù hợp, nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi kịp thời.

Tôi lấy một ví dụ rất thời sự thôi, đó là xung quanh chuyện thuốc men vật tư y tế. Một thông tư của Bộ Y tế về vấn đề mua trang thiết bị, vật tư y tế, đấu thầu, đấu giá nhưng mà sửa mãi chưa được. Chỗ nào cũng nói thiếu thuốc, thiếu vật tư trang thiết bị nhưng mà để sửa nó, để thúc đẩy nhanh hơn quá trình mua bán mua sắm thì lại chậm”, Thường trực Ban Bí thư nói và cho rằng điều này là rất bất hợp lý, cần phải có quyết tâm thực hiện.

Cùng với đó, ông Thưởng cho rằng, cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền làm rõ hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức, cá nhân trong bộ máy Nhà nước. Khắc phục cho được tình trạng cấp dưới đi hỏi cấp trên những vấn đề thuộc về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hoặc cấp trên trả lời chung chung khi có vướng mắc.

Thường trực Ban Bí thư có nêu tình trạng đẩy việc của mình lên cho cấp trên, chuyện của mình làm mà mình không làm. Do đó, nghị quyết lần này đã nêu rõ quan điểm, ngoài chuyện phân cấp phân quyền thì đòi hỏi làm rõ chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức của từng cá nhân trong bộ máy Nhà nước.

Công tác cán bộ “có vào, có ra, có lên, có xuống”

Cũng theo Thường trực Ban Bí thư, trong các nghị quyết vừa mới ban hành đều khẳng định quyết tâm cao về xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ, đề cao tinh thần năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo ông Võ Văn Thưởng, kết luận của Bộ Chính trị đã nhắc tới vấn đề này nhưng trong thực hiện vẫn chưa tốt. Trong triển khai nghị quyết phải thể chế nghiên cứu kỹ việc này để động viên, khuyến khích đội ngũ này làm việc. Tư tưởng nghị quyết cũng chỉ đạo rất rõ, nhấn mạnh phương châm “có vào, có ra, có lên, có xuống”.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Trần Vương.

Ông Võ Văn Thưởng cho rằng, sau Quy định 41 về từ chức, miễn nhiệm là chủ trương bố trí lại cán bộ sau kỷ luật theo Thông báo Kết luận 20 của Bộ Chính trị. Bước đầu giải quyết được một số trường hợp và dư luận xã hội đánh giá rất cao.

Cán bộ từ chức nếu không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hoặc khi mắc khuyết điểm. Ông Võ Văn Thưởng nhắc tới trường hợp, có một số nhân sự bị kỷ luật cảnh cáo xin từ chức (như các nhiệm kỳ trước cảnh cáo thì vẫn tại vị, vẫn làm hết nhiệm kỳ). Đó cũng là một điểm mới.

Ngoài các trường hợp từ chức từ sức ép dư luận xã hội, từ các khuyết điểm mắc phải thì cũng có những trường hợp xin chuyển công tác do sức ép của công việc nặng nề mà công việc đó không đảm đương tốt.

Thường trực Ban Bí thư dẫn trường hợp của nguyên Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể xin chuyển công tác.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải trả lời chất vấn Quốc hội được Quốc hội đánh giá là thực hiện rất tốt, nắm rất chắc, có nhiều tiến bộ. Chính phủ cũng đánh giá là có nhiều tiến bộ trong thực hiện công việc nhưng đồng chí Nguyễn Văn Thể nói rằng, tôi làm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hơn một nhiệm kỳ rồi, công việc rất nặng nề. Cho nên có thể là các đồng chí khác sẽ làm việc tốt hơn. Tôi mong Bộ Chính trị là bố trí lại công việc cho thôi phù hợp. Tôi thấy tinh thần đó rất hay”, ông Thưởng nêu.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, sau Hội nghị này các cấp ủy tổ chức Đảng cần tập trung tiến hành ngay một số nhiệm vụ. Đặc biệt, phải quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tổ chức thực hiện Nghị quyết kết luận của Trung ương, bảo đảm khoa học, chặt chẽ, hiệu quả.

Vương Trần

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Một số nhân sự bị kỷ luật cảnh cáo xin từ chức mà không chờ hết nhiệm kỳ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác