Print Thứ Hai, 19/08/2019 16:51

UBND thành phố vừa có Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND về việc ban hành quy định về “một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, cá nhân, tổ chức mua điện cung cấp hồ sơ đăng ký mua điện và hồ sơ liên quan đến các thủ tục của Cơ quan nhà nước (theo mẫu) tại bộ phận một cửa của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng theo các hình thức: Thông qua website chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, gọi đến Trung tâm chăm sóc khách hàng Tổng công ty Điện lực Miền Bắc; trực tiếp tại trụ sở Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng theo “cơ chế một cửa”, gửi văn bản đề nghị yêu cầu dịch vụ. Cá nhân, tổ chức yêu cầu dịch vụ có thể tra cứu và nhận thông tin theo dõi kết quả xử lý tại website chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng, hộp thư điện tử và tin nhắn điện thoại (SMS) đăng ký. Đối với công trình cấp điện do Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sau khi tiếp nhận yêu cầu của khách hàng, tổ chức khảo sát thực tế, lập phương án thiết kế, gửi các cơ quan nhà nước giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến việc tiếp cận điện năng, tổ chức thi công, nghiệm thu đóng điện, ký kết hợp đồng mua bán điện với khách hàng.

Đối với công trình cấp điện do khách hàng tự đầu tư: Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ phối hợp với khách hàng thực hiện thỏa thuận đấu nối và hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ thiết kế, lập hồ sơ, thủ tục với cơ quan nhà nước đúng quy định, đồng thời Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Phòng sẽ chuyển nguyên trạng hồ sơ khách hàng đến cơ quan nhà nước giải quyết theo quy định.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25/8/2019.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: “Một cửa liên thông” trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác