Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:29

Thực
hiện ký kết tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ủy ban
mặt trận tổ quốc (UBMTTQ) Thành phố Hải Phòng đã triển khai xây dựng các mô
hình điểm ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng tại cộng đồng dân cư
vùng ven biển hải đảo. Xã Văn Phong, huyện Cát Hải là địa phương được chọn thực
hiện điểm mô hình này.
Theo
mô hình này, UBMTTQ địa phương kêu gọi cả hệ thống chính trị, người cao tuổi,
người có uy tín trong cộng đồng dân cư tổ chức vận động nhân dân tham gia các
hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBMTTQ
địa phương đồng thời xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu với
các nội dung trọng tâm tuyên truyền, vận động và phổ biến kiến thức nhằm nâng
cao nhận thức trong nhân dân về biến đổi khí hậu, tác động của biến đổi khí hậu,
tham gia hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Các
nội dung được lồng ghép với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh”, các tiêu chí tham gia bảo vệ môi trường được cụ thể hóa
vào nội dung của cuộc vận động động, coi đây là tiêu chí để đánh giá công nhận
gia đình văn hóa. Đặc biệt, các tổ chức thành viên của Mặt trận cũng hưởng ứng
tích cực.

Với
cách làm này, hiện 3/3 thôn của xã Văn Phong đã thành lập tổ thu gom rác thải,
có lịch trình thu gom, vận chuyển rác đến nơi tập trung có hiệu quả. Các khu
dân cư tổ chức thành lập 22 tổ liên gia tự quản nhằm giúp đỡ nhau trong sản xuất
và đời sống, đảm bảo giữ vệ sinh môi trường. Toàn xã đã có gần 90% hộ gia đình
không vi phạm nội dung bản cam kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến
đổi khí hậu.

Thành
công từ mô hình điểm, UBMTTQ thành phố Hải Phòng dự kiến sẽ nhân rộng ra các địa
phương trong toàn thành phố.

(Môi trường và Cuộc sống 21/01/2017)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mô hình hay về ứng phó với biến đổi khí hậu ở Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác