Print Thứ Tư, 23/08/2023 11:15 Gốc

Trong quá trình phát triển, chính sách bảo hiểm y tế ngày càng được hoàn thiện theo hướng quyền lợi, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được nâng cao và mở rộng. Theo đó, học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế cũng được hưởng nhiều lợi ích hơn như: Được chăm sóc sức khỏe ban đầu ngay tại cơ sở giáo dục; được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với các thủ tục thuận tiện, thông thoáng; được tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao, tiên tiến, hiện đại.

Nhờ có thẻ bảo hiểm y tế mà các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên luôn yên tâm về sức khỏe, đặc biệt các trường hợp khi không may mắc bệnh phải khám, điều trị có chi phí lớn, giúp gia đình vượt qua khó khăn về tài chính yên tâm chữa bệnh, sớm quay lại môi trường cuộc sống và học tập bình thường.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc phải tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, việc tham gia bảo hiểm y tế không chỉ là trách nhiệm, quyền lợi của các em, mà còn là bài học mang tích nhân văn nhân đạo sâu sắc “mình vì mọi người, mọi người vì mình”.

Năm học 2023-2024, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30%, phần còn phải đóng là 70%. Tương ứng với số tiền là: 56.7000 đồng 1 tháng; 680.400 đồng 1 năm.

Học sinh, sinh viên khi tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục. Được thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh theo quy định, cụ thể:

– Được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh;

– 100% chi phí khi đi khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở (hiện là 270.000 đồng);

– 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 05 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

– Được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thông tuyến tỉnh theo quy định.

Thực tế cho thấy, quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả cho rất nhiều bệnh nhân là học sinh, sinh viên mắc các bệnh nan y, mạn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt (như: chạy thận nhân tạo, điều trị ung thư, phẫu thuật tim mạch,…) với chi phí từ vài chục triệu đến hàng tỷ đồng.

Về thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế học sinh sinh viên:

Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông, trong đó:

– Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học. Trường hợp trẻ em sinh sau ngày 30 tháng 9: thẻ bảo hiểm y tế học sinh có giá trị sử dụng từ sau ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

– Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

– Thẻ bảo hiểm y tế được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:

+ Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

+ Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

Khi đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, học sinh, sinh viên có thể sử dụng thẻ căn cước công dân. Trường hợp sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trong ứng dụng VssID hoặc thẻ bảo hiểm y tế giấy còn giá trị sử dụng phải kèm theo giấy tờ tuỳ thân có ảnh.

Năm học 2022-2023, với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Ủy ban nhân dân Thành phố; sự phối hợp tích cực của các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Tài chính, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các tổ chức chính trị xã hội; sự đồng hành của các cơ sở giáo dục, của phụ huynh học sinh và HSSV, cùng với sự chủ động, tích cực, nỗ lực khắc phục khó khăn của cơ quan BHXH, việc triển khai BHYT HSSV năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng.

Cụ thể, toàn thành phố có 441.980/441.980 HSSV tham gia BHYT, đạt tỷ lệ 100% (trong đó có 37.641 HSSV đã có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác như: thân nhân công an, thân nhân quân đội, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, người thuộc gia đình nghèo, bảo trợ xã hội, người thuộc xã đảo, huyện đảo….).

Số lượng HSSV chiếm 21,1% so với tổng số người đang tham gia BHYT trên địa bàn thành phố đã góp phần nâng cao tỷ lệ dân số thành phố tham gia BHYT.

Triển khai thực hiện chính sách BHYT HSSV năm học 2023-2024

BHXH Thành phố đã báo cáo và tham mưu với UBND Thành phố ban hành Công văn số 2006/UBND-VX ngày 21/8/2022 triển khai thực hiện chính sách BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024.

– BHXH Thành phố đã kịp thời ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp:

+ Ban hành Công văn số 1741/BHXH-QLTST ngày 19/7/2023 hướng dẫn BHXH quận huyện triển khai công tác thu BHYT HSSV năm học 2023-2024;

+ Ban hành Công văn số 1081/BHXH-TT ngày 28/7/2023 về việc đẩy mạnh truyền thông BHYT học sinh, sinh viên năm học 2023-2024

BHXH Thành phố đã và đang nỗ lực thực hiện tốt việc bảo đảm quyền lợi HSSV có thẻ BHYT khi đi KCB. Từ đầu năm 2023 đến nay, có 43.712 lượt người có thẻ BHYT HSSV đi KCB, được quỹ BHYT thanh toán với số tiền là 31.6 tỷ đồng.

Năm học 2023-2024, chính sách BHYT HSSV tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu phấn đấu để tất cả HSSV tham gia BHYT và được thụ hưởng các quyền lợi và lợi ích chính đáng từ chính sách BHYT. Để đạt mục tiêu đó, BHXH Thành phố rất cần có sự vào cuộc tích cực, mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đặc biệt là sự ủng hộ, tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh và các em HSSV.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: “Mình vì mọi người, mọi người vì mình”, triển khai, thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2023-2024
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác