Print Thứ Hai, 14/02/2022 16:16 Gốc

UBND thành phố vừa đồng ý phương án miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022.

Cụ thể, miễn giá dịch vụ qua phà đối với học sinh, sinh viên, giáo viên có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải; giảm giá dịch vụ đối với người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải (gồm: hành khách đi bộ, hành khách đi xe đạp, xe đạp thồ các loại, xe máy); phương tiện ô tô dưới 09 chỗ ngồi (không kinh doanh) của người dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Cát Hải.

Thời gian thực hiện miễn, giảm giá: Từ ngày 01/01/2022 cho đến khi thành phố lựa chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà Gót-Cái Viềng.

Việc miễn, giảm giá dịch vụ qua phà Gót-Cái Viềng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải.

UBND thành phố giao huyện Cát Hải rà soát, lập danh sách nhân dân và phương tiện thuộc diện miễn, giảm giá dịch vụ gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để được cấp thẻ miễn, giảm giá theo quy định; định kỳ hàng quý cập nhật biến động danh sách đối tượng miễn, giảm giá gửi đơn vị quản lý, vận hành tuyến phà để thực hiện.

Giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo đơn vị đang vận hành tuyến phà Gót-Cái Viềng xây dựng phương án tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo đúng đối tượng, mức miễn, giảm giá được chấp thuận, đảm bảo trật tự ATGT; trường hợp doanh thu từ giá dịch vụ vận tải hành khách công cộng qua phà không đủ bù đắp chi phí, đơn vị lập báo cáo, đề xuất ngành chức năng trình thành phố xem xét, quyết định cấp bổ sung kinh phí hỗ trợ, miễn giảm vé qua phà và ngược lại.

Những năm qua, được sự quan tâm của thành phố trong việc tạo điều kiện miễn, giảm giá dịch vụ qua phà Gót-Cái Viềng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại thuận lợi cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện Cát Hải.

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Miễn, giảm giá vé qua phà Gót-Cái Viềng và ngược lại cho nhân dân huyện đảo Cát Hải trong năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác