Print Thứ Hai, 27/04/2020 15:30 Gốc

Ngày 24/4/2020, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg là 14 mẫu hồ sơ để các nhóm đối tượng thực hiện khai báo, đề nghị nhận hỗ trợ gửi tới các cơ quan có thẩm quyền như sau:

Mẫu số 01: Danh sách người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Mẫu số 02: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho hộ kinh doanh có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm).

Mẫu số 03: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp).

Mẫu số 04: Đề nghị hỗ trợ (Dành cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm).

Mẫu số 05: Danh sách rà soát đối tượng người có công được hỗ trợ do đại dịch COVID-19 (cấp huyện).

Mẫu số 06: Danh sách hỗ trợ người có công gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (cấp tỉnh).

Mẫu số 07: Danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Mẫu số 08: Danh sách người thuộc hộ nghèo hưởng chính sách hỗ trợ.

Mẫu số 09: Danh sách người thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ.

Mẫu số 10: Bảng tổng hợp danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách hỗ trợ.

Mẫu số 11: Đề nghị vay vốn hỗ trợ trả lương ngừng việc cho người lao động.

– Mẫu số 12: Danh sách người lao động bị ngừng việc do ảnh hưởng của dịch COVID-19 (của doanh nghiệp).

Mẫu số 13: Danh sách người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc.

Mẫu số 14: Danh sách người lao động ngừng việc (cấp tỉnh).

Vui lòng nhấn vào từng mẫu để tải file mềm.

Xem thêm chi tiết, trình tự, thủ tục theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại đây: https://wp.me/paFlbu-sbv

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Mẫu hồ sơ để nhận hỗ trợ Covid-19 kèm theo Quyết định 15/2020/QĐ-TTg
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác