Print Thứ Sáu, 28/06/2024 13:00 Gốc

Hải Phòng hiện nay là TP thuộc đô thị loại I, hiện đang áp dụng bảng lương tối thiểu vùng I và vùng II.

Lương tối thiểu vùng Hải Phòng sẽ tăng từ 1/7

Điều 91 Bộ luật Lao động 2019 quy định mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội. Mức lương tối thiểu được xác lập theo vùng, ấn định theo tháng, giờ.

Ngoài ra, mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ; tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường; chỉ số giá tiêu dùng, tốc độ tăng trưởng kinh tế; quan hệ cung, cầu lao động; việc làm và thất nghiệp; năng suất lao động; khả năng chi trả của doanh nghiệp.

Mức lương tối thiểu vùng áp dụng tại Hải Phòng là mức lương cho vùng I và Vùng II. Ảnh: N.T.

Hàng năm Chính phủ quy định chi tiết mức mương tối thiểu vùng và công bố mức lương tối thiểu trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.

Mức lương tối thiểu vùng của lao động tại trung tâm thành phố Hải Phòng được áp dụng theo mức lương tối thiểu vùng chung trong cả nước, áp dụng từ Nghị định 38/2022/NĐ-CP.

Căn cứ tại Phụ lục danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu từ 1/7/2022 ban hành kèm theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định:

Các quận và các huyện Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng thuộc địa bàn vùng 1; Các huyện còn lại thuộc thành phố Hải Phòng thuộc địa bàn vùng 2;

Căn cứ tại Điều 3 Nghị định 38/2022/NĐ-CP quy định về mức lương tối thiểu vùng hiện nay được quy định như sau:

Mức lương tối thiểu vùng chung được áp dụng trong cả nước đến hết ngày 30/6/2024.

Như vậy, người lao động ở trung tâm thành phố Hải Phòng hiện nay có mức lương tối thiểu vùng 2024 như sau:

Các quận và các huyện Đồ Sơn, Dương Kinh, Hải An, Hồng Bàng, Kiến An, Lê Chân, Ngô Quyền, Thủy Nguyên, An Dương, An Lão, Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Cát Hải, Kiến Thụy thuộc thành phố Hải Phòng áp dụng mức lương tối thiểu tháng tại vùng I là: 4.680.000 đồng/tháng; Đối với mức lương tối thiểu giờ: 22.500 đồng/giờ.

Các huyện còn lại bao gồm: Bạch Long Vĩ thuộc thành phố Hải Phòng áp dụng mức lương tối thiểu tháng tại vùng II là: 4.160.000 đồng/tháng và mức lương tối thiểu giờ là 20.000 đồng/giờ.

Kể từ 1/7/2024 mức lương tối thiểu vùng trong cả nước tăng lên thêm 6%. Lúc này mức lương tối thiểu vùng I được áp dụng tại Hải Phòng cũng sẽ được điều chỉnh như sau:

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I là: 4.960.000 đồng/tháng, 23.800 đồng/giờ;

Mức lương tối thiểu vùng II là 4.410.000 đồng/tháng, 21.200 đồng/giờ.

Lao động, doanh nghiệp lưu ý khi áp dụng mức lương tối thiểu vùng 2024 Hải Phòng

Người lao động lưu ý, trên đây chỉ là mức lương tối thiểu để các doanh nghiệp và người lao động tại Hải Phòng thỏa thuận và trả lương, trong đó mức lương trả cho người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường, bảo đảm đủ thời giờ làm việc bình thường trong tháng và hoàn thành định mức lao động hoặc công việc đã thỏa thuận.

Mức lương này phải đảm bảo không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc giản đơn nhất và cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm công việc đòi hỏi người lao động đã qua học nghề, đào tạo nghề theo quy định.

Thùy Anh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lương tối thiểu vùng tại Hải Phòng năm 2024 từ 1/7 là bao nhiêu?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác