Print Thứ Hai, 24/10/2022 20:50 Gốc

Công chức ngân hàng và nhân viên ký hợp đồng với các ngân hàng ngoài công lập có cách xếp lương khác nhau.

Lương công chức ngân hàng

Công chức ngân hàng hiện đang được xếp lương theo Thông tư 12/2019/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Theo đó, ngạch công chức ngành ngân hàng gồm có 06 chức danh tương ứng với các mã số sau đây:

. Ngạch Kiểm soát viên cao cấp ngân hàng có mã số 07.044;

. Ngạch Kiểm soát viên chính ngân hàng mã số 07.045;

. Ngạch Kiểm soát viên ngân hàng mã số 07.046;

. Ngạch Kiểm ngân mã số 07.047;

. Ngạch Thủ kho ngân hàng mã số 07.048;

. Ngạch Thủ quỹ ngân hàng mã số 06.034.

Với mỗi chức danh nêu trên, yêu cầu, điều kiện và cách xếp lương lại được quy định khác nhau. Trong đó, căn cứ xếp lương cho các chức danh công chức ngành ngân hàng căn cứ vào bảng lương chuyên môn nghiệp vụ của công chức ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP.

Cụ thể cách xếp lương của từng chức danh nêu trên được quy định như sau:

Cách xếp lương công chức ngân hàng.
Cách xếp lương công chức ngân hàng.

Lương nhân viên ngân hàng tư nhân là bao nhiêu?

Không giống công chức chuyên ngành ngân hàng, lương của nhân viên ngân hàng làm việc trong các ngân hàng tư nhân (ngoài công lập) hoặc nhân viên ký hợp đồng lao động với các ngân hàng công lập được thực hiện theo thoả thuận của các bên: Người lao động và ngân hàng.

Theo đó, mức lương của nhân viên ngân hàng giữa các ngân hàng ngoài công lập: Ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng nước ngoài… cũng sẽ có mức lương khác nhau, căn cứ theo thoả thuận của người lao động và ngân hàng.

Trang Hà

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lương nhân viên ngân hàng là bao nhiêu?
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác