Print Thứ Tư, 04/12/2019 11:27 Gốc

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (Ban CHQS) huyện đảo Bạch Long Vĩ luôn làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) huyện vững mạnh về mọi mặt, đặc biệt tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ
Quang cảnh Lễ ra quân huấn luyện tại huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Chủ động khắc phục mọi khó khăn của một đơn vị xa đất liền, Đảng ủy, Chỉ huy/Ban CHQS huyện đã thường xuyên quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch huấn luyện của trên, đồng thời tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Thủ trưởng và cơ quan Bộ CHQS thành phố tích cực triển khai nhiều giải pháp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và huấn luyện chiến đấu. Theo đó, căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ (2015-2020) và tính chất, yêu cầu, nhiệm vụ được giao, đơn vị đã cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ huấn luyện đưa vào nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và xây dựng kế hoạch thực hiện. Trong đó, tâm điểm là tập trung đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành cũng như nội dung, tổ chức, phương pháp huấn luyện, diễn tập; đột phá khắc phục những khâu yếu, mặt yếu nhằm bảo đảm phấn đấu đạt kết quả cao.

Các đơn vị duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện
Các đơn vị duyệt đội ngũ tại Lễ ra quân huấn luyện.

Cùng với đó, đơn vị cũng đi sâu đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý theo hướng “tập trung, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, không chồng chéo” nhất là duy trì thực hiện nghiêm phân cấp trách nhiệm của cơ quan, chỉ huy các cấp trong việc tham mưu, chỉ đạo, điều hành huấn luyện. Riêng Ban Tham mưu chủ động đề xuất, xây dựng kế hoạch, tiến trình huấn luyện cũng như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành huấn luyện, diễn tập. Việc điều hành, tổ chức thực hiện luôn bảo đảm tính khoa học, sát tình huống chiến đấu, sát với tình hình thực tế huyện đảo và thực tế đơn vị. Mặt khác, Ban CHQS huyện còn đặc biệt chú trọng đổi mới hình thức, phương pháp, thực hiện kiểm tra chỉ huy, cơ quan trước, kiểm tra đơn vị sau, kết hợp kiểm tra định kỳ với đột xuất và phân công cán bộ trực tiếp phụ trách từng đơn vị. Toàn bộ cơ quan quân sự huyện phải giữ nghiêm nề nếp kiểm tra, chấm điểm hệ thống sổ sách, tiến trình biểu, kế hoạch huấn luyện của các đơn vị trong giao ban hằng tháng nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, rút kinh nghiệm những thiếu sót. Nhận thức rõ vị trí, vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ trong huấn luyện và trước thực trạng đội ngũ cán bộ ở các cơ quan, đơn vị, nhất là cán bộ trực tiếp huấn luyện có mặt chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra, Ban CHQS huyện thường xuyên rà soát, điều chỉnh, kiện toàn đội ngũ ở các cấp, ưu tiên đủ cán bộ trực tiếp huấn luyện và xem đây là khâu đột phá để nâng cao chất lượng huấn luyện của LLVT huyện. Hằng năm, cùng với việc cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn do Bộ CHQS thành phố tổ chức, Ban CHQS huyện còn tham mưu cho UBND huyện Bạch Long Vỹ tổ chức, duy trì nghiêm nề nếp, chế độ bồi dưỡng, tập huấn SSCĐ cán bộ ở các cấp, đảm bảo 100% được tập huấn theo phân cấp, với nội dung thiết thực, phù hợp. Ngoài ra, do tăng cường tổ chức hội thao, hội thi, trình độ của đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang huyện không ngừng được nâng lên. 100% đối tượng huấn luyện đã được theo phân cấp, trong đó có trên 75% đạt khá, giỏi. Đây là tiền đề quan trọng để lực lượng vũ trang huyện đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chiến đấu.

Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2019
Nhiều tập thể, cá nhân được biểu dương trong công tác quân sự, quốc phòng năm 2019.

Quán triệt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với lực lượng thường trực; “Cơ bản, thiết thực, chất lượng” đối với lực lượng dân quân tự vệ, Ban CHQS huyện chỉ đạo các đơn vị đổi mới tổ chức, phương pháp huấn luyện, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm huấn luyện toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, sát với đối tượng, phương án và địa bàn hoạt động. Theo đó, đối với chỉ huy, cơ quan các cấp: Tập trung huấn luyện nâng cao trình độ, phương pháp công tác quân sự, quốc phòng địa phương; giỏi về tham mưu tác chiến, vững về chiến thuật, kỹ thuật và điều lệnh. Đối với lực lượng dân quân tự vệ biển, dân quân tự vệ binh chủng, đơn vị phối hợp với Đồn Biên phòng Bạch Long Vĩ tổ chức huấn luyện các nội dung cần cho hoạt động trên biển như: phát hiện, thông báo tình hình; sơ cấp cứu, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn; kỹ thuật chiến đấu cá nhân, bám trụ địa bàn, bám biển, cách sử dụng các loại vũ khí; khả năng phối hợp cùng các lực lượng trong giữ gìn ANTT trên biển. Với quyết tâm cùng các biện pháp đồng bộ, phù hợp, những năm gần đây, chất lượng huấn luyện của các đơn vị từng bước được nâng lên, nhiều khâu yếu, mặt yếu được khắc phục. Kết quả kiểm tra huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó từ 75% trở lên đạt khá, giỏi.

Đáng ghi nhận trong nhiều năm qua, Ban CHQS huyện Bạch Long Vỹ luôn chỉ đạo xây dựng, tổ chức thành công các cuộc diễn tập chỉ huy cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ; diễn tập phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn sát thực tế, đạt mục tiêu đề ra. Làm tốt công tác chỉ đạo, chú trọng bồi dưỡng kỹ lưỡng cho đội ngũ cán bộ chỉ huy các cơ quan và cán bộ nhân viên, Ban CHQS huyện không ngừng phát huy tính chủ động, sáng tạo của các khung tập.

Những kết quả, kinh nghiệm đạt được nói trên có thể xem đang là tiền đề tốt để LLVT huyện đảo Bạch Long Vĩ tiếp tục thực hiện thắng lợi công tác huấn luyện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Phạm Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Bạch Long Vĩ

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Lực lượng vũ trang huyện đảo Bạch Long Vĩ: Sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác