Print Thứ Năm, 06/06/2019 16:32

Thực hiện Quyết định số 173/QĐ-TTg, ngày 13/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy Tuần lễ từ ngày 15-22/5 hàng năm làm Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai; Ngày 03/5/2019 Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN) Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT và để thiết thực kỷ niệm 73 năm “Ngày truyền thống PCTT của Việt Nam (22/5/1946 – 22/5/2019)”.

  Ngay từ ngày xa xưa ông, cha ta đã rất quan tâm đến việc đối phó với thiên tai bão, lũ để phát triển sản xuất, phát triển đất nước. Nhiều công trình trị thủy, đặc biệt là hệ thống đê điều đã được xây dựng và tu bổ để đối phó với lũ, lụt nhằm bảo vệ sản xuất, an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Trong lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước, cuộc đấu tranh PCTT đã tạo nên bản lĩnh kiên cường của dân tộc.

  Ngày 22/5 hàng năm, nay là Tuần lễ Quốc gia PCTT hàng năm đã trở thành ngày truyền thống PCTT của Việt Nam. Ý nghĩa của ngày này không chỉ là dịp để tôn vinh những người làm công tác PCTT mà còn để nhắc nhở mọi người hãy chủ động trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai. 

  Những năm gần đây, công tác PCTT, lụt, bão của Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao, với phương châm “4 tại chỗ”, chủ động ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra.

  Lực lượng CAND luôn là lực lượng đầu tiên có mặt tại các điểm nóng về thiên tai, thảm họa, sự cố để giúp đỡ nhân dân.

  Xác định Công an nhân dân (CAND) luôn là lực lượng đầu tiên có mặt tại các điểm nóng về thiên tai, thảm họa, sự cố, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực sự coi nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão và TKCN như nhiệm vụ chiến đấu, kịp thời có mặt tại hiện trường cùng lãnh đạo địa phương chỉ huy điều hành, xử lý các tình huống; kịp thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tế, cấp cứu nhân dân vùng ngập lụt… hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra. Trong thực hiện nhiệm vụ PCTT-TKCN cán bộ, chiến sĩ luôn thể hiện rõ phẩm chất của người chiến sĩ Công an, không ngại hy sinh, gian khổ, quên mình cứu giúp nhân dân, được Đảng và nhân dân ghi nhận, tin yêu. Hình ảnh người chiến sĩ CAND trong PCTT, lụt bão, cứu hộ, cứu nạn, đảm bảo an ninh, trật tự, tham gia di dời sơ tán dân giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai ngày càng được ghi nhận nhiều và đậm nét. Cấp ủy, Chính quyền địa phương và nhân dân các địa phương chịu ảnh hưởng của thiên tai lụt, bão luôn đánh giá cao phẩm chất “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ” của cán bộ, chiến sĩ CAND trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

  Nhằm đáp ứng tốt hơn các nhiệm vụ chính trị được giao, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước và của ngành Công an, công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành lực lượng CAND trong phòng tránh giảm nhẹ thiên tai cũng từng bước phát triển cả về quy mô và phạm vi.

  Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT và Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và TKCN; Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định về việc thành lập và quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN Bộ Công an do đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn – thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, làm Trưởng Ban Chỉ đạo, các thành viên gồm đại diện một số đơn vị trực thuộc Bộ; đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương thành lập, kiện toàn Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của đơn vị, địa phương để chỉ đạo công tác.

  Cán bộ, chiến sỹ CAND luôn hực hiện nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCTT&TKCN.

  Nhằm chủ động đối phó thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ trong năm 2019, cần thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, trong đó lấy phòng tránh là chính”, lực lượng CAND cần tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau:

  1. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT, Ủy ban Quốc gia Ứng phó với sự cố thiên tai &TKCN về công tác ƯPVBĐKH, PCTT, lụt, bão và TKCN năm 2019; xây dựng và triển khai Kế hoạch của Bộ Công an về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, PCTT, lụt, bão và TKCN trong toàn lực lượng CAND năm 2019, quán triệt và thực hiện nghiêm túc phương châm “4 tại chỗ” với tinh thần chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả mọi tình huống thiên tai, đảm bảo an ninh, trật tự trong mọi tình huống. Tranh thủ sự chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực của các cấp chính quyền địa phương để tăng cường trang bị vật tư, phương tiện, bổ sung kinh phí nâng cao hiệu quả công tác PCTT, lụt, bão của Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra công tác phòng chống lụt, bão và TKCN tại Công an các đơn vị, địa phương trước mùa mưa, bão.

  2. Thông tin kịp thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an và Website của Ban Chỉ đạo để nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, ứng phó kịp thời với thiên tai và thực hiện tốt công tác TKCN, cứu hộ trong năm 2019. Phối hợp với các đơn vị có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của Bộ Công an trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trong công tác phòng, tránh thiên tai, tai nạn, sự cố cháy nổ.

  3. Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện: (1) Luật PCTT; (2) Nghị định số 160 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTT; (3) Nghị định số 30 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tổ chức hoạt động ứng phó, sự cố thiên tai và TKCN; (4) Nghị định số 83 của Thủ tướng Chính phủ về quy định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy; Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt Đề án quy hoạch tổng thể lĩnh vực ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN ngành Công an đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Ban hành Thông tư liên tịch giữa Bộ Tài chính và Bộ Công an hướng dẫn nguồn tài chính bảo đảm cho các công tác cứu hộ, cứu nạn từ các hợp đồng hoặc thoả thuận cứu hộ; Thông tư của Bộ Công an về quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị phương tiện cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH…

  4. Trong năm 2019 xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch, Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo; công tác tập huấn, huấn luyện nâng cao nhận thức và năng lực về ƯPVBĐKH, PCTT, thảm họa, sự cố và TKCN cho Công an các đơn vị, địa phương; tổ chức huấn luyện sử dụng phương tiện, thiết bị đặc chủng phục vụ công tác PCTT, lụt bão và TKCN cho Công an các đơn vị, địa phương.

  5. Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm trong công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2018, triển khai công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2019. Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Ban Chỉ huy PCTT &TKCN các tỉnh, thành phố khi có thiên tai, lụt bão xảy ra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN của các đơn vị trực thuộc; chủ động nắm thực lực, bảo quản, bảo dưỡng vật tư, phương tiện, công tác dự phòng, dự trữ để chủ động khi thiên tai, bão lũ xảy ra. Thực hiện nghiêm túc theo phương châm “4 tại chỗ”.

  6. Quán triệt, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thứ trưởng – Trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Công an tại Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN năm 2018 của Ban Chỉ đạo Bộ Công an:

  Các chiến sỹ công an nỗ lực sơ tán người dân ra khỏi khu vực ngập lụt.

  Thực hiện tốt phương châm “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả, lấy phòng ngừa là chính”. Tăng cường nắm, theo dõi sát tình hình để đề xuất các chủ trương chỉ đạo kịp thời.

  Đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông khi có thiên tai, bão lụt, sự cố xảy ra, đề phòng tội phạm lợi dụng để trộm cắp tài sản nhà nước và nhân dân; cử cán bộ xuống địa bàn, nơi xảy ra sự cố để cùng công an địa phương xử lý, ứng phó, khắc phục hậu quả.

  Rà soát tất cả các loại phương tiện PCTT, lụt bão và cứu hộ, cứu nạn hiện có, đề xuất bổ sung kịp thời.

  Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Củng cố hệ thống tuyên truyền ở Công an các địa phương, sẵn sàng cơ động xuống tận nơi xảy ra thiên tai để ghi hình đưa tin, tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân nâng cao ý thức phòng tránh và hiểu rõ hoạt động của lực lượng CAND.

  Tổ chức thực tập các tình huống và cách thức sử dụng các loại phương tiện; chuẩn bị lực lượng sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Các trường Công an thành lập các đơn vị dự bị chiến đấu để sẵn sàng huy động lực lượng phục vụ các yêu cầu công tác.

  Tăng cường vai trò trách nhiệm của Ban Chỉ đạo để tổ chức thực hiện tốt công tác ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN trong toàn lực lượng CAND.

  Phát huy truyền thống vẻ vang 73 năm phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai Việt Nam, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia PCTT Việt Nam (15-22/5/2019) lực lượng CAND ra sức phấn đấu, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ ƯPVBĐKH, PCTT&TKCN để hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai, lụt bão, thảm họa và các sự cố khác gây ra./.

  Nguồn: CATP

  Tiện ích thông tin
  Nguồn tin
  QR Code
  QR CODE: Lực lượng Công an nhân dân hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai (15-22/5/2019)
  Chúng tôi trên Mạng Xã hội
  QR Code Fanpage
  Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
  Tin khác