Print Thứ Tư, 06/11/2019 10:55

Năm 2019, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, do hệ thống pháp luật đang từng bước được sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Đặc biệt là các loại tội phạm về khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, vấn đề mất vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực quản lý thuốc bảo vệ thực vật hay những tội phạm mới trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp; kinh doanh nhập khẩu rác, phế thải, máy móc cũ… đặt ra những thách thức mới cho lực lượng làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường.

Tổ công tác Phòng PC05 làm việc tại Công ty CP DAP – VINACHEM.

Theo số liệu thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 16 Khu công nghiệp (KCN) được quy hoạch và trên 14.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài KCN, Cụm công nghiệp (CCN). Trong số 16 KCN có 10 KCN đã được triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, đang hoạt động và thu hút nhà đầu tư. Các KCN, KKT và các dự án đầu tư trong KCN đều được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM).

Đến nay, có 08 KCN xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải gồm: KCN Nomura, KCN Đồ Sơn, KCN Đình Vũ, KCN Minh Phương – Đình Vũ, KCN Vship, KCN Tràng Duệ, KCN Nam cầu Kiền và KCN An Dương. Riêng KCN Nam Đình Vũ hiện đang xây dựng cơ sở hạ tầng và hệ thống xử lý nước thải.

Tổ công tác Phòng PC05 làm việc tại Công ty CP DAP – VINACHEM.

Để hoàn thành nhiệm vụ, thời gian qua, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, CATP đã chủ động tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Công an thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp nói riêng nhằm xử lý nghiêm minh, răn đe tội phạm, từng bước kiềm chế và làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật, tạo sự chuyển biến căn bản trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, góp phần đảm bảo an ninh môi trường phục vụ nhiệm vụ phát triển bền vững nền kinh tế của thành phố.

Đồng thời, tăng cường lực lượng làm tốt công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch và tổ chức đấu tranh tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như: giám sát chất thải không đầy đủ về thông số, tần suất, vị trí; không thu gom chất thải nguy hại theo quy định; chôn, lấp chất thải rắn không đúng nơi quy định, xả thải không đạt quy chuẩn thải ra môi trường …; tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, với vai trò nòng cốt, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP đẩy mạnh công tác phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật về môi trường của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo thẩm quyền; tham mưu UBND thành phố kịp thời chấn chỉnh những sai phạm, thiếu sót, tồn tại theo thẩm quyền quản lý; sử dụng hiệu quả biện pháp xử phạt VPHC theo quy định của Luật Xử lý VPHC và các quy định khác của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường, phục vụ công tác phòng ngừa tội phạm.

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật là khâu then chốt, do đó thời gian qua các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ  CATP đã tích cực chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, các khu, cụm công nghiệp hay các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường, công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

Trong năm 2018 và 9 tháng năm 2019, lực lượng Cảnh sát môi trường CATP đã phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương phát hiện kiểm tra, xử lý đối với 55 vụ việc vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp. (trong đó 14 vụ việc vi phạm về thủ tục giấy tờ trong lĩnh vực môi trường; 28 vụ xả nước thải vượt quy chuẩn, 13 vụ việc thu gom chất thải nguy hại không đúng quy định).

Lực lượng CSMT CATP đã tiến hành xử phạt hành chính 1.764.100.000 đồng đối với 50 tổ chức và cá nhân, chuyển cơ quan khác xử lý theo thẩm quyền 01 vụ việc, nhắc nhở 04 vụ việc. Qua đó góp phần hạn chế đẩy lùi tội phạm và vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố.

TB

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Lực lượng Cảnh sát môi trường – Công an thành phố: Kiên quyết đấu tranh, xử lý vi phạm về môi trường trong lĩnh vực  sản xuất công nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác