Print Thứ Sáu, 06/10/2023 13:05 Gốc

 Sáng 6/10, Ban Tuyên giáo Thành uỷ tổ chức Hội nghị giao ban công tác Khoa giáo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 và quán triệt triển khai Quyết định số 1056-QC/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ chủ trì Hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam.

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 9 tháng.

9 tháng đầu năm 2023, các lĩnh vực khoa giáo đã đạt được những kết quả khá nổi bật, đặc biệt đóng góp quan trọng trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phòng chống dịch bệnh; ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ góp phần quan trọng, thực hiện chuyển đổi số, phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Tổ chức bộ máy cán bộ khoa giáo các cấp tiếp tục được kiện toàn. Công tác bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ khoa giáo cơ sở được chú trọng thực hiện và đi vào nề nếp ở cấp thành phố và một số quận, huyện; hoạt động, chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ khoa giáo, tuyên giáo được nâng lên; nề nếp giao ban công tác khoa giáo cơ bản được thực hiện.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam thông tin một số nội dung công tác khoa giáo.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, 3 tháng cuối năm 2023, công tác khoa giáo tập trung vào: Triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và các ngành, đơn vị Khối khoa giáo thành phố và nhiệm vụ chuyển đổi số lĩnh vực khoa giáo Đảng. Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chỉ thị của TW và thành phố về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, nghề nghiệp; phát triển thể dục-thể thao thành phố. Tham mưu hoàn thành sơ kết, tổng kết nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Thành uỷ về các lĩnh vực quản lý hoạt động y tế trên địa bàn; phát triển khoa học và công nghệ; công tác bảo vệ môi trường.

Quán triệt triển khai Quyết định số 1056-QC/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Thành uỷ cũng quán triệt triển khai Quyết định số 1056-QC/TU ngày 11/7/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc ban hành “Quy chế phối hợp và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các sở, ngành, đơn vị trong Khối Khoa giáo”.

Đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ yêu cầu các đơn vị nghiên cứu đề xuất giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong tình hình mới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của các ngành, các cấp trong công tác khoa giáo. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu, hướng dẫn quán triệt các văn bản từ TW đến cơ sở; nghiên cứu đề xuất giải pháp cho những vấn đề phát sinh trong tình hình mới góp phần giúp thành phố có bước đột phá. Bên cạnh đó, tăng cường truyền thông những chính sách đã đang và sẽ thực hiện; nắm bắt dư luận xã hội để điều chỉnh cho phù hợp; duy trì nề nếp giao ban để có những quyết sách kịp thời./.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lĩnh vực khoa giáo đạt được nhiều thành tựu trong việc chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, phòng chống dịch bệnh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác