Print Thứ Bảy, 26/01/2019 21:45

Trong 5 năm (2013-2018), các cấp công đoàn thành phố giới thiệu gần 16.400 đoàn viên ưu tú với Đảng, trong đó, hơn 12.500 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 66,8% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ thành phố.

Sáng 28-9, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức hội thảo “Công tác phát triển Đảng trong công nhân, lao động thành phố tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước”. Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các cấp công đoàn thành phố thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt, chỉ đạo  thực hiện Nghị quyết 28 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng củng cố và phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập và Nghị định 98 của Chính phủ “Quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế”. Trong đó, quan tâm tuyên truyền nâng cao nhận thức của người đứng đầu, chủ doanh nghiệp, người lao động về tổ chức Đảng, tổ chức Công đoàn. Các cấp công đoàn chủ động tham mưu với các cấp ủy Đảng tăng cường lãnh đạo công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú là công nhân, lao động với Đảng; phát động phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” qua đó, phát hiện những đoàn viên công đoàn ưu tú để giới thiệu xem xét, bồi dưỡng, kết nạp Đảng với phương châm coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng. Các cấp công đoàn nắm tình hình công nhân, lao động là đảng viên đang sinh hoạt tại nơi cư trú để phối hợp với các cơ quan tham mưu của Đảng, hướng dẫn, đôn đốc đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng theo quy định. Từ đó, tiến tới phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng ở những nơi đủ điều kiện với cách làm linh hoạt, sáng tạo, kiên trì; quan tâm phát triển tổ chức công đoàn, tổ chức Đảng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố báo cáo kết quả công tác phát triển đảng trong công nhân, lao động thành phố giai đoạn 2013-2018. Các đại biểu đại diện các ban Thành ủy các quận, huyện ủy, công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn doanh nghiệp ngoài nhà nước tham luận về các vấn đề: bồi dưỡng, giới thiệu, kết nạp đảng viên từ công nhân, lao động trẻ tại khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp, tạo môi trường cho công nhân, lao động rèn luyện, phấn đấu vào Đảng, phát huy tính chủ động của tổ chức công đoàn trong việc giới thiệu đoàn viên, công nhân, lao động để kết nạp Đảng….

Trong 5 năm (2013-2018), các cấp công đoàn thành phố giới thiệu gần 16.400 đoàn viên ưu tú với Đảng, trong đó, hơn 12.500 đoàn viên được kết nạp Đảng, đạt 66,8% tổng số đảng viên được kết nạp trong toàn Đảng bộ thành phố. 4.223 đảng viên là công nhân, lao động ở các loại hình doanh nghiệp, đạt 22,6% tổng số đảng viên được kết nạp…

Báo Hải Phòng ngày 29/9/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Linh hoạt, sáng tạo, kiên trì trong công tác phát triển Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác