Print Thứ Ba, 27/12/2022 10:50 Gốc

Sáng 27/12, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổng kết công tác năm 2022, trên cơ sở đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm 2023.

Năm 2022, toàn thành phố có 373 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã, Quỹ Tín dụng nhân dân đang hoạt động; có khoảng 2.600 Tổ hợp tác với tổng số 9.100 thành viên. Các thành viên tổ hợp tác đã phát huy tinh thần đoàn kết thực hiện liên kết, tạo điều kiện giúp đỡ, tương trợ nhau trong sản xuất, hỗ trợ về vốn, giống, kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, sử dụng hiệu quả về đất đai, lao động, vật tư. Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố thành phố hiện có 89 doanh nghiệp tham gia là thành viên; các đơn vị hoạt động ở hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế.

Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổng kết công tác năm 2022.
Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Lương Minh Huệ phát biểu tại hội nghị.

Trongnăm Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã phối hợp với trường Cao đẳng Kinh tế-Kỹ thuật Bắc Bộ tập huấn nâng cao năng lực, cho 25 học viên làm công tác xây dựng nông thôn. Hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp Thắng Thủy (huyện Vĩnh Bảo) quảng bá, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm; và 04 đơn vị thành viên về nắm bắt tình hình kết nối, tiêu thụ và xây dựng chuỗi giá trị sản phẩm; sản xuất sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực.

Triển khai thực hiện hoạt động hỗ trợ tiêu thụ hàng hóa cho các Hợp tác xã, đơn vị thành viên theo chuỗi cung ứng. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài thành phố tổ chức xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu; giới thiệu các Hợp tác xã, đơn vị thành viên tham gia các phiên kết nối cung cầu với các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel… Năm 2022, Quỹ Hỗ trợ của Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố đã thực hiện gia hạn cho 22 lượt Hợp tác xã, cho vay bổ sung 03 đơn vị. Tổ chức quản lý, kiểm tra tình hình sử dụng vốn đối với các Hợp tác xã được vay vốn từ Quỹ.

Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố Ngô Ngọc Khánh trình bày báo cáo tổng kết.

Năm 2023, Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tập trung phối hợp với các Sở, ngành, địa phương hoàn thành 8 nhiệm vụ công tác, trong đó tập trung vào việc: Phối hợp tham mưu, chủ động đề xuất và triển khai các chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn đến năm 2030. Truyền thông về các cơ chế chính sách của Trung ương, địa phương đối với kinh tế tập thể; các luật liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động trong các Hợp tác xã; về bảo vệ môi trường. Tăng cường rà soát, tổng hợp số liệu về tình trạng pháp lý và hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn thành phố; phối hợp vận hành hiệu quả cơ sở dữ liệu kinh tế tập thể thành phố; thực hiện chuyển đổi, tổ chức lại hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012. Tham mưu cho thành phố về kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý và cán bộ chuyên môn nghiệp vụ của Hợp tác xã, nguồn nhân lực cho các làng nghề thành phố; xây dựng mô hình, chuyển đổi số đối với khu vực kinh tế tập thể thành phố.

Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.
Các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được biểu dương, khen thưởng.

Nhân dịp này Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tặng giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm qua. /.

Phương Mai

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên minh Hợp tác xã và Doanh nghiệp thành phố tổng kết công tác năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác