Print Thứ Ba, 15/10/2019 09:23

Chiều 14/10, Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã (KTTT, HTX) tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả KTTT. Dự tại điểm cầu Hà Nội có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các Phó Thủ tướng và các Bộ, ngành liên quan.

Dự tại đầu cầu Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Đổi mới, Phát triển KTTT, tính đến hết năm 2018, tại 63 tỉnh, thành phố có 22.861 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Như vậy số lượng HTX tăng 8.513 HTX, khoảng 59% so với năm 2003. Bên cạnh đó, cả nước có 101.405 tổ hợp tác, tăng 587 tổ hợp tác so với năm 2003 và có 1.340.619 thành viên tham gia. Cũng theo Tổng cục thống kê thì đóng góp của khu vực HTX vào GDP cả nước trung bình khoảng 4%.

Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Tại Hải Phòng, toàn thành phố có trên 2.500 tổ hợp tác và 518 HTX, với hơn 11.800 lao động, tăng 14,2% so với năm 2003. Trong hai năm trở lại đây, tỷ trọng đóng góp vào GDP của thành phố ngày càng tăng, trong đó năm 2018 tăng 20,2% so với năm 2017.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo, một số tỉnh, thành phố, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những chuyển biến cả về mặt số lượng, chất lượng của thành phần KTTT đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của cả nước trong những năm qua. Điều đó thể hiện sự quan tâm, lòng tin của Đảng, Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương đối với KTTT.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu kém, tồn tại của thành phần kinh tế này mà nhiều năm nay chưa được khắc phục như quy mô nhỏ lẻ, tính liên kết trong chuỗi giá trị còn hạn chế, đóng góp vào GDP còn khiêm tốn, cán bộ quản lý chưa nhạy bén…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị

Về phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh, trước hết cần xác định rằng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của KTTT là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển KTTT thông qua việc tạo khung pháp luật, ban hành các chính sách hỗ trợ, bảo đảm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế, chính trị và xã hội. Tiếp tục hoàn thiện thể chế phát triển HTX, tổ hợp tác. Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác, nhất là với các doanh nghiệp, coi đây là phương thức hiệu quả nhất để nâng cao năng lực công nghệ và giải quyết các vấn đề thị trường cho nông nghiệp, nông dân trong giai đoạn phát triển tới. Rà lại các chính sách tạo thuận lợi về đào tạo lao động, chính sách đất đai, chính sách tài chính – tín dụng, chính sách hỗ trợ khoa học công nghệ, chính sách đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng… Phương châm “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” phải tiếp tục được quan tâm cụ thể hơn đối với HTX để tạo môi trường thuận lợi, bảo đảm tiếp cận nguồn lực, cơ hội kinh doanh, xây dựng thương hiệu, đào tạo nguồn nhân lực…

Trên cơ sở báo cáo tổng kết, những kiến nghị, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương và HTX tại Hội nghị, Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Liên minh HTX Việt Nam và các cơ quan liên quan tổng hợp, hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phương Trang

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên kết, hợp tác phát triển với các lực lượng kinh tế khác để nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác