Print Thứ Bảy, 26/01/2019 20:13

Sáng 14-8, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng tổ chức hội thảo khoa học “Liên kết, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp trong hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học-công nghệ (KHCN), sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố Hải Phòng”. 

Tại hội thảo, các tham luận đánh giá, hoạt động liên kết, hợp tác giữa viện, trường và các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố những năm qua bước đầu được một số đơn vị quan tâm, triển khai thông qua nhiều hình thức. Tuy nhiên, hoạt động liên kết, hợp tác này còn nhiều hạn chế, như: Hoạt động liên kết, hợp tác mới chỉ thực hiện dưới hình thức phối hợp, chia sẻ thông tin; chưa hình thành mô hình liên kết, hợp tác chặt chẽ, phù hợp cơ chế chia sẻ nhiệm vụ, quyền lợi, ràng buộc pháp lý, trách nhiệm nhằm phát huy hiệu quả cao tiềm năng, thế mạnh của các đơn vị tham gia. Các hoạt động này có phạm vi tác động hẹp, triển khai chưa đồng bộ. Chưa hình thành tổ chức nghiên cứu và phát triển liên doanh, liên kết giữa các trường, viện, các doanh nghiệp KHCN để phát huy hiệu quả các nguồn lực. Thành phố chưa có cơ chế, chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho hoạt động liên kết, hợp tác.

Quang cảnh hội thảo

TS. Hoàng Văn Kể, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hải Phòng phát biểu khai mạc

Từ thực tế trên, các đại biểu đề xuất một số giải pháp, kiến nghị như: tạo động lực thông qua khuyến khích sự cạnh tranh và tạo điều kiện tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp chú trọng đổi mới, sáng tạo. Cấu trúc lại hệ thống tổ chức KHCN công lập, đẩy mạnh nghiên cứu trong các trường đại học và tập trung đầu tư để các tổ chức KHCN đạt năng lực tới hạn lớn hơn. Đổi mới mô hình quản trị của các tổ chức KHCN. Ban hành cơ chế, chính sách, khởi động chương trình tài trợ khuyến khích liên kết, hợp tác giữa tổ chức KHCN công lập với doanh nghiệp…

Hội thảo là kênh tư vấn thiết thực giúp thành phố triển khai cụ thể, hiệu quả cao việc quản lý và đẩy mạnh hoạt động ứng dụng kết quả nghiên cứu KHCN, sáng tạo kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng phát triển Hải Phòng trong giai đoạn mới.

 Báo Hải Phòng 14/8/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên kết giữa các viện, trường và doanh nghiệp khoa học-công nghệ còn lỏng lẻo
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác