Print Thứ Ba, 23/07/2019 10:48

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố vừa tổ chức hội nghị Ban Chấp hành để đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị 

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đối ngoại nhân dân của Liên hiệp được triển khai tích cực, tương đối toàn diện, đảm bảo các nhiệm vụ trọng tâm, bám sát định hướng của Liên hiệp Trung ương và Thành phố, thực hiện bước đầu các nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023 đề ra, đạt hiệu quả, đóng góp tích cực phát triển kinh tế – xã hội thành phố.

Các hoạt động hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị được đổi mới về cả nội dung và hình thức, tăng cường các hoạt động của các tổ chức thành viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Ban lãnh đạo các hội hữu nghị, thực hiện nội dung công tác có trọng tâm, phù hợp với điều kiện thực tế. Công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục có chuyển biến tích cực, xúc tiến vận động tài trợ các chương trình, dự án tiếp tục được quan tâm. Công tác tham mưu, nghiên cứu và thông tin đối ngoại đã có đóng góp tích cực trong thực hiện nhiệm vụ của Liên hiệp.

Trong những tháng tới, Liên hiệp tập trung cao thực hiện 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó: làm tốt công tác tham mưu với thành phố tổ chức các hoạt động đối ngoại thiết thực, hướng đến các đối tác có quan hệ kinh tế- văn hóa nổi bật với thành phố như: Nhật Bản; Hàn Quốc; EU…; đẩy mạnh chương trình xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ đối với dự án đa dạng sinh học, an sinh xã hội và hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam/dioxin; hướng dẫn, hỗ trợ các hội thành viên tổ chức đại hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa – Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đánh giá cao những kết quả Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng chí yêu cầu Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố cần tiếp tục đổi mới các hoạt động một cách có hiệu quả Chỉ thị 04 của Ban bí thư Trung ương Đảng và chương trình 9 của Thành ủy về công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, chủ động tăng cường phối kết hợp giữa các tổ chức hội để nâng cao hiệu quả hoạt động hội, từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, đóng góp tích cực vào sự phát triển của kinh tế – xã hội thành phố.

NP

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị thành phố: Sơ kết công tác 6 tháng năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác