Print Thứ Ba, 27/12/2022 11:25 Gốc

Sáng 27/12, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tiến sĩ Bùi Thanh Tùng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật chủ trì Hội nghị. Tới dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Quang cảnh Hội nghị.
Tiến sĩ Phạm Hữu Thư, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật báo cáo tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Tiến sĩ Phạm Hữu Thư, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật cho biết: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19 và thay đổi trong lãnh đạo Liên hiệp Hội, song các hoạt động của Liên hiệp Hội vẫn được triển khai theo đúng chương trình, kế hoạch đã đề ra và đạt được những kết quả quan trọng. Liên hiệp Hội đã chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, đồng thời tăng cường công tác tập hợp, đoàn kết và phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học-công nghệ.

Hoạt động tư vấn phản biện bước đầu có sự đổi mới theo hướng chủ động bám sát những vấn đề nóng, quan trọng để có nhiều ý kiến đóng góp với thành phố và các ngành về nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển kinh tế-xã hội và thực hiện chủ đề năm.

Cùng với đó, công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học công nghệ cũng được chú trọng. Liên hiệp hội đã phối hợp với Hội Làm vườn thành phố tổ chức 11 lớp tập huấn cho bà con nông dân tại 11 xã thuộc các huyện trên địa bàn thành phố về xây dựng mô hình làm vườn mẫu theo hướng nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn, thu hút trên 1.450 lượt người tham gia. Đồng thời, phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn tại huyện An Dương và Tiên Lãng về kỹ thuật trồng và chăm sóc một số loại câu ăn quả, hoa; xử lý, sử dụng phân hữu cơ, qua đó nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho hơn 200 đại biểu tham gia.

Năm 2023, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động trí thức nhằm tập hợp, đoàn kết, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học công nghệ thành phố tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, phảng biện và giám định xã hội. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ, phát triển hội viên; tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học, hội nghị thông tin chuyên đề có tính thời sự, thiết thực và bổ ích. Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật thành phố Hải Phòng lần thứ tư. Kiện toàn tổ chức, bộ máy của Liên hiệp Hội nhằm thực hiện tốt và hiệu quả hơn các yêu cầu, nhiệm vụ thành phố giao.

Tại Hội nghị, các thành viên Ban chấp hành Liên hiệp hội đã tham gia đóng góp những ý kiến thảo luận hết sức trách nhiệm vào dự thảo Báo cáo tổng kết công tác năm 2022; đồng thời thực hiện bầu bổ sung 2 thành viên là Ủy viên Ban chấp hành Liên hiệp hội nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường đánh giá cao nỗ lực của các lãnh đạo Liên hiệp Hội, các đơn vị thành viên trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022. Nhằm tăng cường năng lực, thúc đẩy hoạt động của Liên hiệp Hội Khoa học và Kỹ thuật, đặc biệt sau khi được thành phố kiện toàn chức danh lãnh đạo chủ chốt, đồng chí đề nghị Liên hiệp Hội cần chủ động, tích cực nhiều hơn để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, vận động, tạo điều kiện giúp trí thức khoa học-công nghệ hiểu biết về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện xã hội, khuyến khích các đơn vị thành viên tham gia, đóng góp hiệu quả hơn cho công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, phát huy vai trò là cầu nối, làm đầu mối quan hệ giữa các cơ quan của Thành ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với vác hội thành viên và đội ngũ trí thức nói chung, giúp thành phố nhận được sự đóng góp hiệu quả hơn của đội ngũ nhân sĩ, trí thức của thành phố. Hoàn thiện và trình UBND thành phố phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Liên hiệp hội, làm cơ sở pháp lý cho các hoạt động của Liên hiệp Hội. Chủ động, tích cực phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, các Sở, ngành liên quan trong quá trình xây dựng và trình UBND thành phố ban hành các Quy chế về xét chọn, tôn vinh trí thức tiêu biểu thành phố và Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

Lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật trao Giấy khen cho các tập thể và cá nhân.

Nhân dịp này, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tặng Giấy khen 9 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác của Liên hiệp Hội năm 2022.

Nguyễn Hải

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác