Print Thứ Hai, 19/12/2022 15:50 Gốc

Chiều 19/12, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố khóa XIV tổ chức Hội nghị lần thứ 27 tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022.

Tại Hội nghị, các vị đại biểu nghe báo cáo về kết quả lãnh đạo của Thường trực giữa 2 kỳ họp; thông qua dự thảo Báo cáo tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn thành phố năm 2022, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội XV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023-2028; thông qua dự thảo báo cáo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp công đoàn thành phố năm 2022 và chương trình công tác năm 2023; đồng thời thông qua chương trình công tác của Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố năm 2023…

Đồng chí Nguyễn Anh Tuân, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Bùi Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu.

Tính đến tháng 12/2022, LĐLĐ thành phố quản lý 2.964 công đoàn cơ sở với 335.378 công nhân viên chức lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn 314.609 người, nữ 190.318 người (chiếm 61,6%), trong đó có trên 185.000 công nhân lao động làm việc trong các cụm, khu công nghiệp. Thu nhập bình quân của người lao động thành phố đạt khoảng 7,02 triệu đồng/người/tháng, trong đó, khối hành chính sự nghiệp 6,5 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp nhà nước là 8,7 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp FDI 11,5 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp ngành Xây dựng, Da giầy 6,7 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp ngành Vận tải, Du lịch 7,4 triệu đồng/người/tháng.

Các cấp công đoàn thành phố tổ chức tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, qua đó động viên công nhân viên chức lao động chấp hành các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội góp phần ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Năm 2022, có 269.988 lượt công nhân lao động được thụ hưởng với số tiền hơn 197 tỷ đồng. Một số chỉ tiêu năm 2022 đạt kết quả cao, tiếp tục góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018-2023.

Năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung tổ chức tốt Chương trình “Tết Sum vầy-Xuân gắn kết” năm Quý Mão 2023 an toàn, hiệu quả, thiết thực. Đổi mới công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích cho công nhân viên chức lao động trên App “Hướng Công” trên điện thoại thông minh. Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XV Công đoàn thành phố tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố tập trung phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở. Tiếp tục vận động đoàn viên, người lao động tham gia Chương trình “01 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn. Quan tâm tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập của cán bộ công nhân viên chức lao động. Triển khai, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động. Triển khai Dự án xây dựng các Thiết chế công đoàn, thiết chế văn hóa thể thao tại khu Công nghiệp Tràng Duệ và tòa nhà cao tầng tại số 31 Điện Biên Phủ…

Đồng chí Đào Thị Huyền, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố phát biểu.

Trong công tác kiểm tra, giám sát, năm 2022, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch công tác và tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần tích cực nâng cao việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kịp thời ngăn ngừa biểu hiện vi phạm Điều lệ, các chỉ thị, nghị quyết và quy định của tổ chức công đoàn; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tập trung kinh phí phục vụ phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn.

Năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố sẽ tiếp tục tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn; Tài chính công đoàn; Tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ đối với cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp; Giám sát tổ chức công đoàn, ủy viên ban chấp hành, cán bộ công đoàn cấp dưới về thực hiện Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị quyết định và các quy định của tổ chức công đoàn và quy định của Đảng, Nhà nước

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố tổng kết phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, công tác kiểm tra, giám sát năm 2022
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác