Print Thứ Sáu, 25/10/2019 17:10

Sáng 24-10, tại Trường Chính trị Tô Hiệu, LĐLĐ TP tổ chức hội nghị tập huấn thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc cho trên 100 đại biểu là thường trực, lãnh đạo, chuyên viên các ban, văn phòng, văn phòng Ủy ban Kiểm tra, Trung tâm tư vấn Pháp luật, Qũy trợ vốn LĐLĐ TP; Giám đốc, Phó Giám đốc các đơn vị kinh tế, sự nghiệp trực thuộc LĐLĐ TP và toàn thể cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn thành phố, các Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, đại diện một số Công đoàn cơ sở, lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn thành phố… Đến dự có Hiệu Trưởng Trường Chính trị Tô Hiệu – Nguyễn Văn Hiển.

Hội nghị được lãnh đạo LĐLĐ TP giới thiệu, quán triệt những nội dung chính để thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc, gồm: Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 9-1-2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị định 149/2018/NĐ-CP, ngày 7-11-2018 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3, Điều 63 Bộ Luật lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đối với doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; Thông tư số 01/2016/TTBNV ngày 13-1-2016 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Nghị định số 04; Hướng dẫn 1360/HD-TLĐ ngày 28-8-2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định 149; Hướng dẫn quy trình tổ chức hội nghị cán bộ CCVC và người lao động; hướng dẫn đối thoại tại nơi làm việc…

Đây là cơ sở, nền tảng giúp đội ngũ cán bộ Công đoàn triển khai tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ tại cơ quan, đơn vị đang công tác…

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố: Tấp huấn thực hiện Quy chế dân chủ nơi làm việc
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác