Print Thứ Sáu, 28/05/2021 16:35 Gốc

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 từ ngày 27/4/2021; để việc hỗ trợ đoàn viên, người lao động được kịp thời và phù hợp với tình hình chung của thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố đã ban hành văn bản số 184/LĐLĐ-BTC hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

Đối với đơn vị tuyến đầu chống dịch và đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19:

. Hỗ trợ từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng cho tập thể cán bộ, nhân viên các chốt tại các điểm quốc lộ, giáp ranh với các tỉnh lân cận và các khu cách ly tập trung của thành phố.

. Hỗ trợ từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng cho các cơ sở y tế trực tiếp điều trị cho nhiều bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 và các bệnh viện dã chiến.

. Hỗ trợ tối đa 3.000.000 đồng cho mỗi trường hợp đoàn viên, người lao động khu vực có quan hệ lao động (bao gồm cả doanh nghiệp, đơn vị chưa có tổ chức công đoàn) bị mắc COVID-19 và đang điều trị bệnh (không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch).

. Hỗ trợ tối đa 1.500.000 đồng cho mỗi trường hợp đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) và đoàn viên là cán bộ, công chức, viên chức có hoàn cảnh khó khăn bị nghi nhiễm COVID-19 (diện F1) phải cách ly y tế 21 ngày tại nơi cách ly tập trung theo quyết định của UBND thành phố (không áp dụng đi với hình thức cách ly tại nhà, nơi cư trú, doanh nghiệp) và không vi phạm các quy định của pháp luật về phòng, chống dịch.

. Hỗ trợ tối đa 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động (tại các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị có đóng kinh phí công đoàn) có quyết định phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có hoàn cảnh khó khăn; lao động nữ đang mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuồi; đoàn viên người lao động buộc phải nghỉ việc do đang cư trú trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Các trường hợp đặc biệt khác cần hỗ trợ: bao gồm các trường hợp đặc thù như cả hai vợ chồng đều bị cách ly; vợ hoặc chồng bị cách ly còn chồng hoặc vợ bị ốm; bố hoặc mẹ đơn thân bị cách ly đang nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi; người lao động bị cách ly tập trung nhưng đang là lao động chính phải nuôi bố, mẹ là người phụ thuộc… Ban Thường vụ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở rà soát, chủ động đề xuất báo cáo Liên đoàn Lao động thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền và phù hợp với tình hình thực tế, yêu cầu phòng, chống dịch và khả năng tài chính nhưng mức chi không quá các quy định tại mục 2, 3, 4, 5 phần I.

Liên đoàn Lao động thành phố thăm chốt kiểm soát dịch COVID-19

Đối với cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng chống dịch COVID-19, Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn như sau:

Chi hỗ trợ cho cán bộ công đoàn trực tiếp tham gia công tác chống dịch tại địa phương có dịch trong đợt bùng phát lần thứ 4 (kể từ ngày 27/4/2021) gồm: người làm nhiệm vụ trực tiếp đi tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, tham gia hỗ trợ truy vết, xét nghiệm, cưỡng chế cách ly y tế; rà soát, thống kê người lao động trong các khu cách ly, khu phong tỏa; trao và phát quà hỗ trợ trực tiếp cho đoàn viên, người lao động tại các khu cách ly, khu phong tỏa, với đối tượng và mức hỗ trợ như sau:

. Cán bộ chuyên trách công đoàn cấp trên cơ sở: mức chi hỗ trợ từ 100.000 đồng đến 150.000 đồng/người/ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết), tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng /người/cả đợt 4.

.Cán bộ công đoàn cơ sở tại doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị: mức chi hỗ trợ từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng/người/ngày (kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, Tết), tùy theo tính chất, mức độ, công việc và số ngày thực tế chống dịch nhưng tối đa không quá 1.500.000 đồng/người/cả đợt 4.

. Cán bộ công đoàn tham gia công tác phòng, chống dịch bị nhiễm COVID-19 (F0) hoặc phải áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung được áp dụng chế độ theo quy định tại phần I.

Liên đoàn Lao động thành phố đến thăm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, đơn vị thực hiện cách ly y tế tập trung của thành phố.

Nguyên tắc hỗ trợ là đoàn viên, người lao động thuộc nhiều đối tượng được hưởng mức hỗ trợ khác nhau theo quy định tại Mục I thì chỉ được hưởng theo đối tượng có mức hỗ trợ cao nhất và chỉ được hỗ trợ một lần. Trường hợp đã được hỗ trợ ở mức thấp, sau đó lại chuyển thành đối tượng được hỗ trợ ở mức cao hơn thì được hưởng tiếp phần chênh lệch giữa 2 mức hỗ trợ. Các đối tượng nêu tại mục 2, 3, 4, 5 phần I là lao động nữ mang thai, người lao động nuôi con nhỏ dưới 6 tuổi thì được hưởng mức hỗ trợ tối đa. Nghiêm cấm các tố chức, cá nhân có các hành vi lợi dụng việc hỗ trợ này đế trục lợi. Nếu có hành vi vi phạm, căn cứ tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải bồi thường và xem xét xử lý kỷ luật, xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Nguồn kinh phí để chi hỗ trợ tại phần I được cân đối trong dự toán thu, chi tài chính công đoàn năm 2021 (bao gồm cả nguồn kinh phí dự phòng năm 2021) tại Liên đoàn Lao động thành phố, tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (trừ mục 1 phần I) và nguồn xã hội hóa. Trên cơ sở hồ sơ của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở trực thuộc gửi về, Liên đoàn Lao động thành phố cân đối tài chính để phân cấp chi cho phù hợp.

Hồng Nhung

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố chi hỗ trợ khẩn cấp cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác