Print Thứ Ba, 02/07/2019 10:57

 LĐLĐ quận Kiến An chăm lo Tết cho người lao động

Thực hiện chương trình phối hợp triển khai quy chế dân chủ cơ sở, ký thỏa ước lao động tập thể, 6 tháng qua, cùng với việc đôn đốc, nắm tình hình triển khai Nghị định 157/2018/NĐ-CP ngày 16-11-2018 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-12019, các cấp Công đoàn thành phố đã phối hợp với ngành chuyên môn, chính quyền đồng cấp chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ cơ sở thông qua việc chỉ đạo, tổ chức hội nghị CBCCVC, hội nghị người lao động.

Theo đó, trong 6 tháng, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị CBCC; 733/1.052 đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, đạt 69,7%.

Về thỏa ước lao động tập thể, có 72 bản được ký kết. Nội dung các bản thỏa ước lao động tập thể này đã khắc phục được tình trạng sao chép luật, kết quả một số thương lượng được đưa vào thỏa ước đều có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, LĐLĐ thành phố đã chỉ đạo Công đoàn Khu Kinh tế thương lượng, ký thỏa ước lao động tập thể đa doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu CN Tràng Duệ. 19 doanh nghiệp đồng ý ký kết thỏa ước nhóm (tăng 14 doanh nghiệp so với năm 2016).

Đây được xem là hoạt động có ý nghĩa góp phần ghi dấu ấn thúc đẩy thương lượng tập thể, tạo phúc lợi cho người lao động cũng là một nguyên tắc cơ bản của Công ước 98…

Ngoài ra, LĐLĐ thành phố còn phối hợp với BHXH, Sở LĐTB&XH nghiên cứu các phương án, cơ chế chính sách hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi của người lao động trong các doanh nghiệp bỏ trốn, nợ lương, nợ BHXH, BHYT…

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố: Chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người lao động
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác