Print Thứ Năm, 31/10/2019 20:39

Sáng 31-10, LĐLĐ TP tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm (2009-2019) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10-11-2009 của Ban Thường vụ Thành ủy về “xây dựng, củng cố, phát triển tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp ngoài nhà nước, HTX, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập”.

Biểu dương các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc

10 năm qua, thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp Công đoàn, CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn thành phố về cơ bản đã có nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, vị trí của các tổ chức Đảng, đoàn thể, giai cấp công nhân trong doanh nghiệp.

CNVCLĐ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các tổ chức Công đoàn vững mạnh, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vững vàng, kiên định vượt qua khó khăn, thách thức cùng chính quyền phấn đấu hoàn thành khá toàn diện nhiệm vụ.

Theo đó, trong 10 năm các cấp Công đoàn thành phố đã thành lập mới được 1.225 Công đoàn cơ sở (CĐCS), trong đó có 1.146 CĐCS được thành lập trong các loại hình kinh tế ngoài nhà nước, đạt 141% KH; thành lập được 225/330 Chi bộ Đảng cơ sở trong các loại hình kinh tế ngoài nhà nước; kết nạp mới 213.724/130.000 đoàn viên Công đoàn, đạt 164% KH; kết nạp được 18.124 đoàn viên vào Đảng CS Việt Nam…

Chủ tịch LĐLĐ TP Tống Văn Bằng trao Bằng khen cho các tập thể xuất sắc

Các cấp Công đoàn chủ động tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp luật; tuyên truyền chế độ, chính sách liên quan đến người lao động, vận động CNVCLĐ tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện. Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị của đội ngũ CNVCLĐ không ngừng được nâng lên.

Giai cấp công nhân thành phố không ngừng lớn mạnh cả về số lượng, chất lượng, tạo động lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đội ngũ CNVCLĐ, qua đó góp phần thúc đẩy KT – XH thành phố phát triển.

Biểu dương các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai hiệu quả NQ28, LĐLĐ TP xác định rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó đơn vị đặc biệt chú trọng phát triển đoàn viên, gắn công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS với xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS…

Biểu dương các tập thế, cá nhân có thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, 19 lượt tập thể và 17 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 28 đã được biểu dương, khen thưởng.

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động thành phố: Biểu dương 36 tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện NQ 28 của Ban Thường vụ Thành ủy
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác