Print Thứ Sáu, 17/05/2019 09:49

Qúy I, cùng với việc triển khai ký giao ước thi đua năm 2019 giữa 3 khối thi đua Công đoàn cơ sở, Liên đoàn Lao động quận Kiến An đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng chuyên môn thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở.

Trao Quyết định thành lập Công đoàn Cty TNHH Bao bì Hồng Phát

Theo đó, đã có 38/38 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức hội nghị cán bộ công chức, 21/33 đơn vị khối doanh nghiệp, đơn vị ngoài công lập tổ chức hội nghị người lao động. Qua đó, góp phần bảo vệ lợi ích đáng đáng, hợp pháp cho người lao động.

Đáng chú ý, nhờ chú trọng công tác chăm lo đời sống cho người lao động, đơn vị đã tranh thủ mọi nguồn lực động viên đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền ước tính gần 1 tỷ đồng.

Đặc biệt thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ Công đoàn, đơn vị đã thành lập mới 3 Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh với 23 đoàn viên, gồm: Công đoàn Cty Cường Thảo, Cty  CP Thương mại & Dịch vụ Tuyên Quỳnh và Cty TNHH Bao bì Hồng Phát. Đồng thời hướng dẫn 4 Công đoàn cơ sở kiện toàn các chức danh khi thiếu khuyết.

KC

Nguồn. ANHP

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động quận Kiến An: Thành lập 3 Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác