Print Thứ Năm, 31/10/2019 11:19

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng, các cấp uỷ đảng, chính quyền và chuyên môn đã phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn cùng cấp chỉ đạo, phối hợp triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TU ngày 10.11.2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ hiệu quả, coi đây là nhiệm vụ quan trọng của các cấp uỷ Đảng và các tổ chức đoàn thể thành phố.

10 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã chỉ đạo các cấp công đoàn tiến hành 2 kỳ Đại hội. Đây là cơ hội để các cấp công đoàn thành phố đánh giá kết quả thực hiện và có những giải pháp phù hợp trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức công đoàn và thành lập công đoàn cơ sở. Đồng thời, củng cố, kiện toàn, bổ sung cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp công đoàn.

Các công đoàn cơ sở được thành lập ở các loại hình kinh tế ngoài nhà nước đa dạng: Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, khu vực vốn đầu tư trong nước.

Quy mô công đoàn cơ sở giữa các đơn vị có sự chênh lệch lớm, công đoàn cơ sở ít nhất 5 đoàn viên, công đoàn cơ sở lớn nhất có trên 30.000 đoàn viên.

Tính đến hết tháng 6.2019, Liên đoàn Lao động thành phố hiện đang quản lý 2.779 công đoàn cơ sở với 261.995 đoàn viên, trong đó công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước 1.377 công đoàn cơ sở và 200.588 đoàn viên.

Các cấp công đoàn thành phố đã kết nạp mới 213.724/130.000 đoàn viên công đoàn, đạt 164% kế hoạch.

Về công tác đảng trong công nhân lao động, Liên đoàn Lao động thành phố giao chỉ tiêu mỗi công đoàn cơ sở bình quân hằng năm giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên công đoàn ưu tú của Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp vào đảng.

Từ năm 2009 đến nay, các cấp công đoàn thành phố đã giới thiệu được 26.471 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng, trong đó, có 18.124 đoàn viên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam; có 4.314 đảng viên là công nhân lao động ở các loại hình doanh nghiệp.

Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Theo Liên đoàn Lao động Hải Phòng, các cấp công đoàn đã bám sát mục tiêu chương trình và chỉ tiêu Liên đoàn Lao động thành phố giao, chủ động bám sát cơ sở, chủ doanh nghiệp phối hợp với các ban, ngành đồng cấp để vận động thành lập công đoàn cơ sở và phát triển đoàn viên ở các loại hình doanh nghiệp.

Một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện tốt mục tiêu của Nghị quyết như: Công đoàn Khu Kinh tế Hải Phòng, Liên đoàn Lao động quận Ngô Quyền, Hải An, Lê Chân…

Cũng trong dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố tặng bằng khen cho cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU ngày 10.11.2009 của Ban Thường vụ Thành uỷ.

PV Theo Báo Lao động

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Liên đoàn Lao động Hải Phòng tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TU
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác