Print Thứ Tư, 05/02/2020 13:14 Gốc

Thực hiện quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành và để tăng cường công tác tiếp công dân trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

1. Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố:

a) Thời gian:

TTNgày, tháng, nămThứThời gian
125/02/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
224/3/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
328/4/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
426/5/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
530/6/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
628/7/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
725/8/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
829/9/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
927/10/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
1024/11/2020Thứ baTừ 8 giờ 00
1129/12/2020Thứ baTừ 8 giờ 00

b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân thành phố (Số 15 đường Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng).

c) Thành phần tham dự: Thủ trưởng các Sở, ngành: Thanh tra thành phố, Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố, Ban Nội chính Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Thành phần mời bổ sung sẽ thông báo theo các vụ việc cụ thể.

2. Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các quận, huyện:

a) Thời gian:

TTNgày, tháng, nămNgày, tháng, nămThời gian
113/02/2020 (Thứ Năm)25/02/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
212/3/2020 (Thứ Năm)24/3/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
316/4/2020 (Thứ Năm)28/4/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
414/5/2020 (Thứ Năm)26/5/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
518/6/2020 (Thứ Năm)30/6/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
616/7/2020 (Thứ Năm)28/7/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
713/8/2020 (Thứ Năm)25/8/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
817/9/2020 (Thứ Năm)29/9/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
915/10/2020 (Thứ Năm)27/10/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
1012/11/2020 (Thứ Năm)24/11/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00
1117/12/2020 (Thứ Năm)29/12/2020 (Thứ Ba)Từ 8 giờ 00

b) Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân các quận, huyện.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp công dân định kỳ theo đúng Lịch tiếp công dân nêu trên; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kết quả thực hiện theo quy định (qua Ban Tiếp công dân thành phố). Giao Công an thành phố chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ phối hợp với Công an quận Hồng Bàng, Công an phường Minh Khai và Ban Tiếp công dân thành phố bảo đảm an ninh, trật tự và xử lý người có hành vi vi phạm trong các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố. Chỉ đạo Công an các quận, huyện đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và xử lý người có hành vi vi phạm trong buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các quận, huyện. Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 Hải Phòng sắp xếp, bố trí cán bộ và phương tiện thường trực tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố để phục vụ các buổi tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố.

Buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố trong năm 2019.

Giao Văn phòng UBND thành phố chỉ đạo Ban Tiếp công dân thành phố chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện có trách nhiệm chuẩn bị nội dung, hồ sơ, tài liệu tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố. Đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện kết luận, chỉ đạo của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố sau khi tiếp công dân; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra tình hình thực hiện tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND các quận, huyện; tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị lãnh đạo các Sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động bố trí, tham dự đầy đủ các buổi tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND thành phố. Trong trường hợp do công việc đột xuất, lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thành phố có thay đổi, UBND thành phố sẽ thông báo cụ thể sau.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lịch tiếp công dân định kỳ năm 2020 của Chủ tịch UBND thành phố và Chủ tịch UBND các quận, huyện
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác