Print Thứ Ba, 23/04/2019 10:53

Căn cứ mật độ hành khách và phương tiện qua lại Bến phà Gót, để bố trí phù hợp các chuyến phà trong ngày, Công ty Cổ phần Đảm bảo giao thông đường thủy Hải Phòng thông báo lịch chạy phà được áp dụng từ ngày mai 24/4/2019 như sau:

GIỜ KHỞI HÀNH TRONG NGÀY

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

STT

Bến Gót

Bến Cái Viềng

1

5h00’ (phà to)

4h30’ (phà to)

16

12h30’(phà to)

12h00’ (phà to)

2

5h30’ (phà to)

5h00’ (phà to)

17

13h00’(phà nhỏ)

12h30’(phà nhỏ)

3

6h00’ (phà to)

5h30’ (phà to)

18

13h30’(phà to)

13h00’(phà to)

4

6h30’ (phà to)

6h00’ (phà to)

19

14h00’(phà nhỏ)

13h30’(phà nhỏ)

5

7h00’ (phà to)

6h30’ (phà to)

20

14h30’(phà to)

14h00’(phà to)

6

7h30’ (phà nhỏ)

7h00’ (phà nhỏ)

21

15h00’(phà to)

14h30’(phà to)

7

8h00’(phà to)

7h30’ (phà to)

22

15h30’(phà to)

15h00’(phà to)

8

8h30’(phà nhỏ)

8h00’(phà nhỏ)

23

16h00’(phà nhỏ)

15h30’(phà nhỏ)

9

9h00’(phà to)

8h30’(phà to)

24

16h30’(phà to)

16h00’(phà to)

10

9h30’(phà to)

9h00’(phà to)

25

17h00’(phà to)

16h30’(phà to)

11

10h00’(phà to)

9h30’(phà to)

26

17h30’(phà to)

17h00’(phà to)

12

10h30’(phà to)

10h00’(phà to)

27

18h00’(phà to)

17h30’(phà to)

13

11h00’(phà nhỏ)

10h30’(phà nhỏ)

28

18h30’(phà nhỏ)

18h00’(phà nhỏ)

14

11h30’(phà to)

11h00’(phà to)

29

19h00’(phà to)

18h30’(phà to)

15

12h00’(phà nhỏ)

11h30’(phà nhỏ)

Ghi chú:

Các ngày trong tuần, ngày lễ, ngày tết nếu đông khách bến phà sẽ chủ động bố trí phà chạy sớm hơn so với lịch chạy phà đã quy định, tăng thêm số chuyến phà hoặc điều chỉnh lịch chạy phà để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lịch chạy phà mùa hè tại bến phà Gót
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác