Print Thứ Ba, 25/08/2020 21:46 Gốc

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy về việc tổ chức Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng năm 2020, UBND thành phố đã có phương án tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020- 2025. Thời gian tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020 được thay đổi sang tuần 4 tháng 10 năm 2020 với đối tượng và cách thức biểu dương tương tự như các năm trước.

UBND thành phố giao Thành đoàn Hải Phòng chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan liên quan xây dựng Kế hoạch tổ chức Lễ Biểu dương năm 2020 bảo đảm thiết thực, trang trọng, an toàn, phù hợp với tình hình thực tế, là hoạt động ý nghĩa chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, báo cáo UBND thành phố trước ngày 10/9/2020.

Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố Hải Phòng diễn ra thường niên.

Lễ biểu dương là hoạt động biểu dương, tôn vinh các em học sinh, sinh viên có thành tích đặc biệt xuất sắc trong năm học 2019-2020. Thông qua hoạt động, nhằm động viên, khuyến khích các em học sinh, sinh viên tiếp tục thi đua học tập và rèn luyện tốt hơn; góp phần đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài trong thành phố; thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương đối với công tác giáo dục, đào tạo nhân tài cho thành phố và đất nước.

Tô Thành

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lễ Biểu dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu thành phố năm 2020 dự kiến được tổ chức vào tháng 10
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác