Print Thứ Tư, 26/02/2020 17:31 Gốc

Ủy ban nhân dân thành phố lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị Thủ tướng Chính phủ xét, trình Chủ tịch nước tặng thưởng: Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền.

Các ý kiến gửi về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Ban Thi đua – Khen thưởng), địa chỉ: Số 15 Hoàng Diệu, Hồng Bàng, Hải Phòng; Điện thoại liên hệ: 0225.3747154 – Fax 0225.3746837./.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến nhân dân về việc đề nghị tặng thưởng Danh hiệu “Anh hùng Lao động” thời kỳ đổi mới cho Trường THPT Ngô Quyền
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác