Print Thứ Bảy, 18/05/2024 17:00 Gốc

Căn cứ Quyết định số 2204/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND thành phố Hải Phòng về việc phê duyệt Quy hoạch sử đụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Công văn số 602/UBND-ĐC3 ngày 22/3/2024 của UBND thành phố về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất thời kỳ 2021-2023, kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2021-2025 trên địa bàn thành phố (lần 5).

Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân về hồ sơ dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Hồ sơ niêm yết công khai gồm:

(1) Dự thảo báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng;

(2) Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thời gian niêm yết công khai đến hết ngày 9/6/2024.

Mọi ý kiến đóng góp về nội dung điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thủy Nguyên của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gửi về Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên qua Phòng Tài nguyên và Môi trường (địa chỉ: số 5 Đà Nẵng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)./.

Tài liệu kèm theo:

1. Báo cáo thuyết minh tổng hợp.

2. Biểu điều chỉnh quy hoạch (Báo cáo thuyết minh).

3. Biểu danh mục công trình, dự án trong kỳ điều chỉnh.

4. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến Nhân dân về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Thủy Nguyên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác