Print Thứ Hai, 26/08/2019 17:15

Xét đề nghị của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới thành phố, UBND thành phố lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện đủ điều kiện đề nghị xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cát Hải năm 2019.

Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới trước ngày 30/8/2019 (số 5, Chiêu Hoa, Kiến An, Hải Phòng; Email: vanphongdieuphoihp@gmail.com) để tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 thành phố Hải Phòng, Bộ NN&PTNT để thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Xem dự thảo Báo cáo tại đây.

Nguồn. haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo Báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của huyện Cát Hải năm 2019
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác