Print Thứ Năm, 27/02/2020 11:06 Gốc

Ngày 26/2, Thường trực Thành ủy tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2020 – 2025).

Đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Hải Phòng và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố có Chủ đề “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống “Trung dũng – Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, thông minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước”.

Dự thảo Báo cáo chính trị gồm 2 phần: Phần thứ nhất là đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố, trong đó đưa ra những kết quả đạt được; những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; hạn chế, yếu kém; bài học kinh nghiệm. Phần thứ hai là phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố 5 năm 2020 – 2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, nguyên Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với Dự thảo Báo cáo chính trị và đánh giá Dự thảo đã tổng kết, khái quát, đánh giá khá đầy đủ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng, xây dựng Đảng, đoàn thể trong suốt 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hôi XV Đảng bộ thành phố với những kết quả đạt được, những đổi mới sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020; những hạn chế, yếu kém, những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những hạn chế, yếu kém. Những đánh giá tổng quát và những bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ thực tiễn trong 5 năm qua có sự kế thừa xuất sắc từ những thành quả của nhiệm kỳ trước, thế hệ trước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố bày tỏ ấn tượng với những thành tựu đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực của thành phố trong nhiệm kỳ qua về quy mô GRDP, lượng khách du lịch, thu ngân sách, cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, xây dựng nông thôn mới, cải tạo ngõ ngách …

Dự thảo Báo cáo chính trị cũng đã xác định rõ phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển thành phố trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 với hệ thống chỉ tiêu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – xã hội, môi trường, xây dựng Đảng với những nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, toàn diện và quyết tâm cao, nhiều nét mới, sáng tạo, đúng khát vọng vươn lên xây dựng thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Đồng chí Trần Huy Năng, nguyên Chủ tịch UBND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đánh giá, Dự thảo Báo cáo chính trị đã được soạn thảo công phu, có tính tổng kết, khái quát khá cao, văn phong mạch lạc, cô đọng, chuẩn xác. Trên cơ sở Dự thảo này và tiếp thu thêm nhiều ý kiến tham gia của toàn Đảng bộ và nhân dân để tiếp tục hoàn chỉnh, trình Đại hôi XVI Đảng bộ thành phố chắc chắn sẽ được Đại hội chấp nhận với sự nhất trí cao.

Chủ đề Đại hội là đầy đủ, toàn diện, hợp lý vì đã khẳng định được sự lãnh đạo của Đảng, đảm bảo cho mọi thắng lợi; đã toát lên quyết tâm cao để xây dựng Hải Phòng trong tương lai cũng như khát vọng của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố, thể hiện quyết tâm của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Có ý kiến đề nghị thành phố bổ sung thêm cụm từ “Đổi mới mạnh mẽ toàn diện hơn” vào Chủ đề Đại hội để xác định rõ quyết tâm, khát vọng xây dựng và phát triển Hải Phòng xứng với yêu cầu mới trên tất cả các lĩnh vực, làm chuyển biến sâu rộng từ các cấp, ngành thành phố đến cơ sở và mọi người dân thành phố.

Về những đổi mới, sáng tạo nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, các đồng chí cũng nhất trí cao với 6 nhóm đổi mới, sáng tạo đã đề ra là rất đúng và khá đầy đủ, toàn diện. Với những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân chỉ ra trong báo cáo là khá đầy đủ, bảo đảm tính khách quan và phù hợp với tình hình thực tiễn của thành phố và tình hình chung của cả nước. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn, phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của cấp ủy, ngành, đơn vị. Đánh giá về bài học kinh nghiệm là rất đúng, cần thiết và cần đánh giá kỹ, rõ nét hơn.

Đối với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025, các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố đề nghị, cùng với việc xây dựng Đề án báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội ban hành Nghị quyết cho phép Hải Phòng thực hiện một số cơ chế, chính sách mới, đặc thù, có tính đột phá, khả thi cao là rất đúng và cần thiết, cần báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các Ban của Trung ương Đảng cho phép thí điểm cả một số cơ chế, chính sách đối với hệ thống Đảng, đoàn thể cho đồng bộ và cùng tạo động lực phát triển toàn diện hơn, cơ chế phát triển kinh tế đi đôi với cơ chế xây dựng Đảng, công tác cán bộ, thu hút nhân tài. Bên cạnh đó, đề nghị thành phố nên có chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; quan tâm xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố thông minh; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, dịch vụ, thương mại, nâng cao sức cạnh tranh cấp tỉnh, thành phố; tiên phong trong triển khai kinh tế số; chú trọng đầu tư giao thông đô thị, giao thông công cộng…

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cũng bày tỏ băn khoăn về tiêu chí hoàn thành xây dựng sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa khi chưa có bộ tiêu chí chính thức để đánh giá. Vì vậy thành phố phải đề nghị Trung ương có bộ tiêu chí về hoàn thành sự nghiệp công nghiêp hóa, hiện đại hóa là như nào để bám sát các chỉ tiêu đó thực hiện.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị để chuẩn bị cho Đai hội là một bước chuẩn bị quan trọng, được Thành ủy chuẩn bị rất công phu từ rất sớm. Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương, thành phố đã thành lập Tiểu ban Văn kiện, Tổ giúp việc để chuẩn bị cho việc xây dựng Dự thảo Báo cáo chính trị. Đã xây dựng đề cương báo cáo chính trị và thông qua tại các hội nghị của Ban Thường vụ Thành ủy, Thành ủy để xin ý kiến. Trên cơ sở các ý kiến tiếp thu tại các hội nghị, Tiểu ban Văn kiện đã hoàn thiện đề cương Dự thảo Báo cáo chính trị trên cơ sở tổng kết của tất cả các ngành, lĩnh vực.

Đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành cảm ơn và ghi nhận các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đây cũng là Hội nghị đầu tiên Thường trực Thành ủy trực tiếp chủ trì, cùng Tiểu ban Văn kiện lắng nghe các ý kiến đóng góp trí tuệ của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào Dự thảo Báo cáo chính trị. Đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định, đây là những ý kiến quan trọng để Tiểu ban Văn kiện tiếp thu, tiếp tục hoàn thiện, bổ sung vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, sẽ hoàn thiện Dự thảo Báo cáo chính trị để tiếp tục xin ý kiến của các cơ quan Trung ương, các ngành, đơn vị, đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến đóng góp các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVI Đảng bộ thành phố
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác