Print Thứ Năm, 27/08/2020 13:33 Gốc

Sáng 27/8, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Hội nghị của Thường trực Thành ủy lấy ý kiến các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đã nghỉ hưu, hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố, tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố cho biết, tại Hội nghị hôm nay, Thường trực Thành ủy sẽ lắng nghe ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào 4 văn kiện: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011÷2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021÷2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016÷2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021÷2025 và Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Đồng chí Lê Văn Thành, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cho biết đến nay đã có hơn 90 nghìn lượt ý kiến của cấp ngành, cơ quan, đoàn thể, tổ chức chính trị – xã hội tham gia đóng góp vào các Dự thảo các văn kiện, thể hiện sự quan tâm sâu sắc, đóng góp trí tuệ, trách nhiệm vào các văn kiện. Hội nghị quan trọng hôm nay là dịp để Thường trực Thành ủy tiếp tục lắng nghe các ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, không chỉ tham gia vào Dự thảo các văn kiện mà còn là những nhận định, đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng, thi hành Điều lệ Đảng, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ tới. Trên cơ sở đó, Thành ủy sẽ tập hợp, hoàn chỉnh để báo cáo Trung ương, trình Đại hội XIII của Đảng.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cơ bản nhất trí với dự thảo báo cáo và đánh giá các tài liệu được biên soạn dành nhiều tâm huyết chọn lọc, đánh giá tổng kết công phu, phong phú, toàn diện và đầy đủ. Bố cục văn bản chặt chẽ, logic, khoa học; văn phong ngắn gọn, xúc tích, đầy đủ cho cả giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nhưng cũng khá cụ thể cho giai đoạn đến năm 2030 và đặc biệt cụ thể cho nhiệm kỳ 2020÷2025. Các quan điểm, mục tiêu, định hướng, chỉ tiêu có tính liên tục, tiếp nối, kế thừa, phát huy cũng như các điểm mới, đột phá cho phát triển từng giai đoạn cũng như xuyên suốt đến năm 2045.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, trong 2 phương án của mục tiêu nêu trong dự thảo, với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế, bối cảnh dịch bệnh COVID-19, kinh tế thế giới cũng như trong nước tăng trưởng thấp, có ý kiến cho rằng nên chọn phương án 2. Về 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021÷2030, cơ bản nhất trí, đề nghị bổ sung nội dung tập trung cao nhiệm vụ chống dịch, có vacxin và phục hồi kinh tế, ổn định tăng trưởng kinh tế, trở lại tốc độ tăng trưởng như giai đoạn 2015÷2020 vào năm 2022.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố phát biểu tại Hội nghị.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng, các ý kiến cơ bản nhất trí, tuy nhiên cần bổ sung kinh tế số và việc đẩy nhanh quá trình số hóa nền kinh tế nhằm khai thác tốt tiềm năng, nguồn lực mới cho phát triển. Về thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ, cần khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của khoa học công nghệ trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nền kinh tế số, chuyển đổi số và các chính sách, biện pháp mạnh và quyết liệt hơn.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố cũng đề nghị cần bổ sung những khó khăn mới do phát sinh dịch bệnh COVID-19, cần đánh giá, dự báo chính xác hơn về kinh tế – xã hội năm 2020 và 5 năm 2016÷2020 cũng như 10 năm thực hiện cương lĩnh, chiến lược 2011÷2020 làm căn cứ, cơ sở khoa học cho việc tính toán, dự báo cho nhiệm kỳ Đại hội cũng như giai đoạn tiếp theo.

Thay mặt Thường trực Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy Lê Văn Thành ghi nhận, tiếp thu đầy đủ những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát của các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố, các ý kiến và sẽ được tổng hợp lại, tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, làm sâu sắc thêm một số nội dung để trình tại Đại hội XIII của Đảng.

Phương Trang

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố vào các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác