Print Thứ Bảy, 26/01/2019 19:47

Chiều 5-9, Đoàn Kiểm tra số 2 do đồng chí Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã kiểm tra về công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước, công vụ, công chức năm 2018 tại Sở Du lịch thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam phát biểu tại hội nghị

Lấy CCHC làm nòng cốt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân là một trong những giải pháp Sở du lịch thành phố đã thực hiện hiệu quả trong năm qua để thu hút mọi nguồn lực cho phát triển du lịch.

Trong thời gian qua, Sở đã thể hiện sự quyết tâm, cố gắng trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC, công vụ, công chức. Kết quả đạt được thể hiện nổi bật đó là: đã tham mưu cho UBND TP ban hành Quyết định số 1161/QĐ-CT công bố Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực du lịch trên địa bàn thành phố; ứng dụng khoa học công nghệ, bước đầu phát triển du lịch thông minh như xây dựng website, kios thông tin du lịch, sử dụng phần mềm số hóa các dữ liệu du lịch Hải Phòng…; tổ chức thực hiện có hiệu quả cơ chế “một cửa”, bố trí cán bộ có trình độ,  trách nhiệm với công việc làm việc tại bộ phận một cửa, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính không có tình trạng quá hạn, công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa và Cổng thông tin điện tử của Sở;…

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên đoàn kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam đã ghi nhận những kết quả mà Sở Du lịch đã đạt được trong công tác CCHC.

Tuy nhiên, hiện nay 25/25 thủ tục hành chính của Sở Du lịch chưa được cung cấp dịch vụ công trực tuyến từ mức độ 3, 4; chưa hoàn thành xây dựng 25 thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu, trong thời gian tới Sở Du lịch cần tập trung hoàn thành có chất lượng, đúng hạn các nhiệm vụ của UBND TP giao, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018; khẩn trương cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định 877/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; đồng thời có các biện pháp khuyến khích người dân và doanh nghiệp sử dụng hiệu quả các dịch vụ trực tuyến đã được cung cấp…

Xuân Hạ – An ninh Hải Phòng 07/09/2018

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lấy CCHC làm nòng cốt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác