Print Thứ Ba, 22/08/2023 17:20 Gốc

Sáng 22/8, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì họp nghe báo cáo phương án chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 tổ chức và 7/10 gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên (số 142, phố Lê Lai), các phường Máy Chai và Cầu Tre, quận Ngô Quyền.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND quận Ngô Quyền và Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng báo cáo Chủ tịch UBND thành phố kiến nghị của các đơn vị liên quan đối với công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Trong đó, các đơn vị đề nghị được hỗ trợ khác để ổn định đời sống, sản xuất; được tháo dỡ và sử dụng vật liệu sau cưỡng chế; lập phương án bồi thường, hỗ trợ riêng cho Công ty TNHH Châu Giang; kiến nghị cần thêm thời gian để di chuyển tài sản, sắp xếp lại hoạt động…

Đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Về các nội dung kiến nghị của tổ chức và các gia đình, Chủ tịch UBND thành phố đánh giá, UBND quận Ngô Quyền xem xét, giải quyết và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách theo quy định. Kiến nghị của các đơn vị là không có cơ sở xem xét giải quyết. Thành phố không đồng ý để Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng và các đơn vị khác sử dụng vật liệu sau cưỡng chế. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND quận Ngô Quyền thực hiện thu hồi, quản lý để bán đấu giá theo quy định; đồng thời yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc chấp hành quyết định thu hồi đất, khẩn trương bàn giao mặt bằng.

Khu vực các kho bãi của doanh nghiệp, tổ chức tại Tổng kho 3 sẽ thực hiện cưỡng chế để thực hiện dự án.

Về phương án tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất được phê duyệt tại Quyết định số 945/QĐ-UBND ngày 29/5/2023 và số 2133/QĐ-UBND ngày 5/7/2023, Chủ tịch UBND thành phố đồng ý phương án tổ chức cưỡng chế và kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phục vụ cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với 5 tổ chức và 7/10 gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên theo báo cáo của UBND và Công an quận Ngô Quyền. Công tác cưỡng chế chia thành 2 đợt.

Đợt 1 tiến hành cưỡng chế từ ngày 24/8/2023 đối với các vị trí kho của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Đại Trường Lộc, Công ty TNHH Châu Giang và một số kho của Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng. Trong khi tổ chức thực hiện cưỡng chế, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp và các chủ hàng hợp tác với UBND quận Ngô Quyền mở khóa để xác định, đánh giá số lượng hàng hóa (nếu có); trường hợp các doanh nghiệp không hợp tác mở khóa sẽ thực hiện cưỡng chế mở khóa. Với các kho không có tài sản, hàng hóa, UBND quận Ngô Quyền thực hiện tháo dỡ ngay để bàn giao đất thực hiện dự án. Đối với các kho, công trình có tài sản, hàng hóa, thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, chủ tài sản, chủ hàng hóa di chuyển toàn bộ tài sản, hàng hóa ra khỏi khu đất trước ngày 6/9/2023. Từ ngày 6/9/2023, UBND quận Ngô Quyền không chịu trách nhiệm đối với các tài sản, hàng hóa của doanh nghiệp, chủ hàng. Từ ngày 7/9/2023, UBND quận Ngô Quyền tổ chức tháo dỡ công trình.

Các kho, bãi của doanh nghiệp và tổ chức tại Tổng kho 3 Lạc Viên sẽ được tổ chức cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Đợt 2 tiến hành cưỡng chế từ ngày 22/9/2023 đến khi hoàn thành đối với các vị trí của Công ty TNHH Quang Trung, Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ INLACO, các khu vực công trình còn lại của Công ty CP Giao nhận kho vận ngoại thương Hải Phòng (sau khi cưỡng chế đợt 1) và 7 gia đình, cá nhân. Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp, chủ tài sản, chủ hàng hóa di chuyển toàn bộ tài sản, hàng hóa ra khỏi khu đất trước ngày 22/9/2023 và thông báo đến công nhân, người lao động không đến khu vực cưỡng chế kể từ ngày 22/9/2023. Đối với các kho còn tài sản, hàng hóa, yêu cầu các doanh nghiệp, chủ tài sản, chủ hàng, các gia đình di chuyển ra khỏi khu đất trước ngày 22/10/2023, thực hiện việc đăng ký với UBND quận Ngô Quyền về người và phương tiện đến khu đất thực hiện di chuyển tài sản, máy móc, thiết bị. Từ ngày 25/10/2023, UBND quận Ngô Quyền tổ chức tháo dỡ công trình.

Thành phố yêu cầu trong các ngày cưỡng chế, UBND quận Ngô Quyền không cho công nhân, người lao động và những người không liên quan vào các khu vực thực hiện cưỡng chế. Đối với tài sản, hàng hóa không thực hiện di chuyển theo đúng các thời hạn nêu trên, UBND quận không chịu trách nhiệm nếu xảy ra thất lạc, hư hỏng; đồng thời, các doanh nghiệp, chủ tài sản, chủ hàng hóa phải chịu trách nhiệm trả chi phí thuê kho bảo quản, lưu giữ (nếu có). Sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế (đợt 1 và đợt 2), yêu cầu Chủ đầu tư phối hợp với UBND quận tiếp nhận ngay mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Từ nay đến ngày cưỡng chế, Chủ tịch UBND thành phố giao UBND quận Ngô Quyền tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phương án cưỡng chế phù hợp với tình hình thực tế và tổ chức tuyên truyền, đối thoại, vận động tổ chức, nhân dân trước khi tổ chức cưỡng chế theo quy định. Quận rà soát các trường hợp thuộc diện gia đình chính sách, bảo trợ xã hội để xem xét, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách theo quy định trước khi tổ chức cưỡng chế; di chuyển người dân ra khỏi khu vực cưỡng chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân trong quá trình thực hiện; bố trí nơi ở tạm cho các công dân trong quá trình thực hiện cưỡng chế. Quận thực hiện kiểm kê, quản lý tài sản của các tổ chức và nhân dân trong thời gian thực hiện cưỡng chế. Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố tăng cường công tác nắm tình hình, chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau cưỡng chế. Giao đồng chí Bùi Trung Thành, Phó giám đốc Công an thành phố và Chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường./.

Tin: Ngọc Lan. Ảnh: Hoàng Phước

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lãnh đạo UBND thành phố nghe báo cáo phương án chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất đối với Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác