Print Thứ Bảy, 26/01/2019 16:54

Chiều ngày 23/3/2018, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” tổ chức phiên họp lần thứ nhất. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo – Chủ trì cuộc họp; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo. Lãnh đạo thành phố Hải Phòng có các đồng chí: Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố; Nguyễn Thị Nghĩa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Hải Phòng; Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Xuân Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố.

Tại cuộc họp, đại diện Ban Chỉ đạo công bố Quyết định số 131-QĐ/TW ngày 06/3/2018 của Ban Bí thư về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” gồm 19 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là Trưởng Ban Chỉ đạo; đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố là thành viên Ban Chỉ đạo cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức tổng kết và xây dựng Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW, trình Bộ Chính trị vào quý III năm 2018. Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan thường trực giúp Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án.


Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh, trong những năm qua Hải Phòng đã có nhiều nỗ lực để phát triển mạnh mẽ, trở thành một trong những trung tâm kinh tế lớn của miền Bắc nói riêng và cả nước nói chung; trong bối cảnh và yêu cầu phát triển mới, nhất là khi Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần phải có những định hướng mới, những cơ chế, chính sách để Hải Phòng phát triển đột phá trong thời gian tới. Đồng chí đề nghị công tác tổng kết cần bám sát các nội dung Nghị quyết số 32-NQ/TW, xây dựng đề án đảm bảo chất lượng, yêu cầu đề ra. Đồng chí lưu ý, đây là Đề án chuyên sâu của địa phương nên vai trò của Hải Phòng rất quan trọng trong công tác xây dựng.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo nêu rõ: Nghị quyết 32-NQ/TW có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển Hải Phòng trong 15 năm qua; đồng chí báo cáo khái quát những thành tựu của Hải Phòng trong phát triển kinh tế – xã hội thời gian qua; sau 15 năm với sự quan tâm của Đảng và nhà nước, nhiều cơ chế, chính sách được ban hành, đã có tác động tích cực, tạo điều kiện để Hải Phòng hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết số 32-NQ/TW. Để việc tổng kết Nghị quyết đạt hiệu quả và đúng tiến độ, đặc biệt là định hướng chiến lược phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa thành phố Hải Phòng và các bộ, ban, ngành Trung ương. Thành phố Hải Phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo; thông báo phân công nhiệm vụ và kế hoạch triển khai tổng kết của Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo; đồng chí Bí thư Thành ủy cũng mong muốn Ban Chỉ đạo và các các cơ quan Trung ương giúp Hải Phòng xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình mới nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh để Hải Phòng có nhiều điều kiện thuận lợi phát triển hơn nữa.

Các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến tham gia vào Dự thảo Đề cương Đề án tổng kết; dự thảo quyết định phân công thành viên Ban Chỉ đạo; dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các thành viên Ban Chỉ đạo; đồng thời đề nghị các đồng chí lãnh đạo Hải Phòng tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt việc tham gia, phối hợp thực hiện xây dựng Đề án; đề nghị các bộ, ban, ngành Trung ương tích cực phối hợp, hỗ trợ thành phố để việc tổng kết Nghị quyết đạt kết quả cao nhất.

Đoàn Duy Thành – Cổng thông tin điện tử Thành ủy Hải Phòng 28/3/2018 

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lãnh đạo thành phố tham dự cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo Trung ương về xây dựng Đề án Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW của Bộ Chính trị
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác