Print Thứ Năm, 19/05/2022 20:00 Gốc

Chiều 19/5, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân chủ trì cuộc họp nghe báo cáo báo cáo kết quả triển khai thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao và công tác quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng; phương án xử lý về đất đai sau khi giải thể.

Cùng dự họp có lãnh đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao.

Lãnh đạo thành phố thực địa kiểm tra công tác quản lý sử dụng đất của Công ty.
Lãnh đạo huyện Tiên Lãng phát biểu tại cuộc họp.
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố báo cáo tại cuộc họp.

Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân kết luận giao các Sở, ngành, chính quyền địa phương và Công ty Nông nghiệp Quý Cao căn cứ chức năng nhiệm vụ, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất đai, trật tự xây dựng trong khu vực. Yêu cầu dừng ngay các hoạt động xây dựng trái phép, giữ nguyên hiện trạng, không để phát sinh thêm các sai phạm mới, cùng với đó phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp hồ sơ, tài liệu quản lý và xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu kết luận cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu huyện Tiên Lãng thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, chuyển nhượng đất đai trái quy định của pháp luật; trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND thành phố.

Minh Hảo. Ảnh: Đàm Thanh

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lãnh đạo thành phố họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện thủ tục giải thể Công ty TNHH MTV Nông nghiệp Quý Cao
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác