Print Thứ Tư, 29/11/2023 19:50 Gốc

Sáng 29/11, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng đi kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính và công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chủ đề năm 2023, Nghị quyết của Quận ủy Hồng Bàng về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024 tại một số địa phương trên địa bàn quận.

Kiểm tra thực địa Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính trên địa bàn phường Trại Chuối, đồng chí Lê Ngọc Trữ, Bí thư Quận ủy Hồng Bàng ghi nhận các đơn vị chức năng và các nhà thầu đã tích cực triển khai Dự án với nhiều hạng mục san lấp mặt bằng, thi công hệ thống cấp thoát nước, kè bờ sông. Nhấn mạnh đây là một trong những Dự án chỉnh trang đô thị trọng điểm của thành phố, đồng chí yêu cầu nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực thực hiện Dự án bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và tiến độ đã đề ra.

Lãnh đạo quận kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính.
Lãnh đạo quận kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính.

Đến nay quận đã giải phóng mặt bằng được một phần của 02 tổ chức và đã có 02 hộ dân nhận tiền, bàn giao mặt bằng. Đồng chí Bí thư Quận ủy Hồng Bàng yêu cầu các phòng, ban, đoàn thể của quận và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa của Dự án để các tập thể và cá nhân sớm đồng thuận bàn giao thực hiện dự án đúng tiến độ.

Bí thư Quận ủy Hồng Bàng phát biểu tại cuộc làm việc với một số địa phương.

Kiểm tra công tác lãnh đạo, chị đạo thực hiện Chủ đề năm và các chỉ tiêu phát triển kính tế-xã hội tại phường Thượng Lý và phường Trại Chuối, đồng chí Bí thư Quận ủy Hồng Bàng ghi nhận các địa phương đã nỗ lực thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực, song so với yêu cầu đề ra thì các địa phương cần tích cực, sáng tạo và quyết liệt hơn nữa, trong đó tập trung thực hiện các chỉ tiêu về thu ngân sách, chuyển đổi số, chỉnh trang đô thị, an ninh trật tự…

Hoàng Tùng

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lãnh đạo quận Hồng Bàng kiểm tra tiến độ Dự án đầu tư xây dựng Công viên cây xanh nút giao Nam Cầu Bính
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác