Print Thứ Hai, 19/06/2023 15:00 Gốc

Sáng 19/6, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng Đoàn công tác kiểm tra công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử (ĐDĐT) trên địa bàn quận Đồ Sơn và quận Hải An.

Đoàn kiểm tra thực tế các mặt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai tổ chức thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho Nhân dân cư trú trên địa bàn tại công an các địa phương gồm: Công an phường Bàng La và Công an phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn), Công an phường Đằng Hải (quận Hải An).

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP kiểm tra công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT tại phường Bàng La, Đồ Sơn.

Tính đến ngày 18/6/2023, Công an phường Bàng La (quận Đồ Sơn) đã được duyệt cấp 84 trường hợp tài khoản ĐDĐT mức 1; trong đó, đã kích hoạt 56, chưa kích hoạt 28 trường hợp. Về số lượng tài khoản ĐDĐT mức 2, Công an phường đã thu nhận, được duyệt cấp gần 1.900 trường hợp; trong đó, có 790 trường hợp đã kích hoạt, gần 1.100 trường hợp chưa kích hoạt. Số lượng công dân đăng ký thường trú chưa thu nhận tài khoản ĐDĐT tại địa phương còn 3.364 trường hợp.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP hướng dẫn, giới thiệu các tiện ích của tài khoản ĐDĐT khi được kích hoạt tới người dân phường Hải Sơn, quận Đồ Sơn.

Tại phường Hải Sơn (quận Đồ Sơn), hiện tài khoản ĐDĐT mức 1 Công an phường được duyệt cấp là gần 200 trường hợp; trong đó có trên 140 tài khoản đã được kích hoạt, trên 50 tài khoản chưa kích hoạt. Số lượng tài khoản mức 2 Công an phường đã thu nhận, được duyệt cấp đạt gần 1.700 trường hợp; trong đó, có 600 trường hợp đã kích hoạt, trên 1.050 trường hợp chưa kích hoạt. Số lượng công dân đăng ký thường trú chưa thu nhận tài khoản ĐDĐT tại địa phương còn gần 5.600 trường hợp.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP chỉ đạo CAQ Hải An và CAP Đằng Hải đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT.

Tại phường Đằng Hải (Hải An), hiện tài khoản mức 1 Công an phường được duyệt cấp đạt trên 240 trường hợp; trong đó, đã kích hoạt gần 200 trường hợp, chưa kích hoạt trên 40 trường hợp. Số lượng tài khoản mức 2 Công an phường đã thu nhận, được duyệt cấp đạt 5.430 trường hợp; trong đó, có gần 2.820 trường hợp đã kích hoạt, trên 2.610 trường hợp chưa kích hoạt. Số lượng công dân đăng ký thường trú chưa thu nhận tài khoản ĐDĐT tại phường Đằng Hải còn gần 6.570 trường hợp.

Tại buổi kiểm tra, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP, các thành viên trong Đoàn công tác đã thẳng thắn chỉ ra những mặt được, những tồn tại, hạn chế và hướng dẫn công an các địa phương các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tồn tại phát sinh trong quá trình thực hiện.

Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc CATP, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng và chia sẻ trước những khó khăn, vất vả, động viên, khích lệ tinh thần CBCS Công an các địa phương tiếp tục nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tranh thủ sự vào cuộc khẩn trương, quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp, cũng như sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu nhận, kích hoạt tài khoản ĐDĐT cho nhân dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu được giao trong mốc thời gian sớm nhất có thể để không phụ sự kỳ vọng của CATP, UBND thành phố và Bộ Công an dành cho các địa phương.

Nhân dịp này, Phó Giám đốc Công an thành phố trân trọng cảm ơn và đề nghị, cấp uỷ, chính quyền các địa phương tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, huy động tối đa mọi nguồn lực với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị tích cực tham gia hỗ trợ, đồng hành cùng lực lượng công an trong quá trình thực hiện…

Trâm Bầu

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lãnh đạo Công an thành phố kiểm tra công tác thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử tại quận Đồ Sơn và Hải An
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác