Print Thứ Bảy, 26/01/2019 23:15

Sáng 7/11, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng nghe báo cáo của các Sở, ngành, đơn vị về công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm trên địa bàn huyện Thủy Nguyên. Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Qua báo cáo của Ban Quản lý công trình xây dựng phát triển đô thị, tình hình GPMB hạng mục cầu Hoàng Văn Thụ còn 14 hộ chưa nhận tiền và bàn giao mặt bằng; về dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, với ưu tiên 1: giải phóng mặt bằng để chuẩn bị hệ thống tiêu thoát nước cho Dự án thì mới giải quyết mặt bằng 4/109 hộ; ưu tiên 2: giải phóng mặt bằng để đảm bảo thi công làm đường công vụ phục vụ dự án mới giải quyết được 15/165 hộ. Hiện nay UBND huyện Thủy Nguyên thực hiện GPMB không đạt được kết quả như đường găng tiến độ của thành phố.


Quang cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của UBND huyện Thủy Nguyên thì việc GPMB khu vực cầu Hoàng Văn Thụ còn 14 hộ đã giải quyết hết các phương án, chế độ chính sách về đền bù và sẽ chuẩn bị cưỡng chế. Về phần GPMB cho Dự án hạ tầng Khu đô thị mới Bắc Sông Cấm, trên địa bàn huyện Thủy Nguyên cần GPMB là 3.061.394,4m² tương đương 306ha, đến nay đã có biên bản bàn giao mặt bằng hiện trạng với tổng diện tích 204ha cho Ban Quản lý để các nhà thầu chuẩn bị thi công. Hiện còn vướng mắc về bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với các hộ dân và khu vực đất quốc phòng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo tại cuộc họp giao UBND huyện Thủy Nguyên chuẩn bị sắp xếp cuộc gặp với người dân trong khu vực để lắng nghe giải quyết những vướng mắc trước khi tiến hành các biện pháp cưỡng chế; giao UBND huyện Thủy Nguyên tổng hợp, phân loại các trường hợp của các hộ đang vướng mắc về quyền sử dụng đất, đồng thời phối hợp với các Sở, ngành chức năng làm tờ trình báo cáo UBND thành phố xem xét giải quyết.

Tiến Phước – haiphong.gov.vn

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Lắng nghe, giải quyết các vướng mắc trước khi tiến hành GPMB Dự án KĐTM Bắc Sông Cấm
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác