Print Thứ Sáu, 10/01/2020 07:05 Gốc

Tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Ngày 9/1, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại thành phố Hải Phòng.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đã báo cáo tình hình công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn thành phố.

Thành ủy đã chỉ đạo, triển khai quyết liệt đồng bộ các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, thành phố đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phát hiện những sơ hở của cơ chế, chính sách nhất là trong lĩnh vực tài chính, đất đai, xây dựng cơ bản; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn ngay từ đầu thông qua việc ban hành nhiều văn bản phù hợp với tình hình của thành phố để triển khai mang tính thiết thực, do đó, đã hạn chế tham nhũng, tiêu cực xảy ra.

Ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống than nhũng làm Trưởng đoàn, phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Những sai phạm bị phát hiện sẽ được tiến hành xử lý nghiêm theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Bên cạnh đó, Thành ủy Hải Phòng chú trọng triển khai đồng bộ công tác kiểm tra, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

Kết quả phát hiện, thanh tra vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử án tham nhũng, kinh tế trên địa bàn thành phố thời gian qua đã góp phần kiềm chế tội phạm, vi phạm pháp luật, giữ gìn ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Trong công tác tổ chức cán bộ, Thành ủy Hải Phòng đã có nhiều cách làm mới như củng cố bộ máy tổ chức; lựa chọn giới thiệu cán bộ, quy trình thực hiện, đặc biệt là việc sắp xếp, luân chuyển cán bộ tại các vị trí quan trọng dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng vặt…

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành khẳng định Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cơ quan Trung ương.

Đặc biệt, ngày 24/1/2019, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 45 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Nghị quyết 45 cùng với sự quan tâm của Trung ương đã trở thành nguồn lực mới, động lực quan trọng, tạo ra sự phát triển mạnh mẽ của thành phố trong những năm vừa qua.

Phát biểu tại buổi làm việc, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận những nỗ lực trong công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố Hải Phòng, đánh giá thành phố là một trong những địa phương đi đầu cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự trị an xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân được cải thiện.

Những kết quả đạt được về công tác tổ chức xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng đã tạo nền tảng cho sự phát triển toàn diện, vượt bậc về kinh tế-xã hội của Hải Phòng.

Sau 4 năm, Hải Phòng đã hoàn thành vượt mức các mục tiêu kinh tế-xã hội của kế hoạch 5 năm mà Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ thành phố đề ra, trong đó, nhiều chỉ tiêu hoàn thành trước từ 2 đến 3 năm.

Nổi bật là tỷ trọng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố đóng góp cho cả nước tăng mạnh từ 2,53% năm 2015 lên 4,1% vào năm 2019, dự kiến 2020 tỷ trọng GRDP của thành phố đạt 4,8% trong GDP cả nước. Nguồn lực của thành phố đã được tăng cường mạnh mẽ.

Tổng nguồn vốn đầu tư toàn xã hội trong nhiệm kỳ đạt mức kỷ lục, tăng gấp bốn lần so với nhiệm kỳ trước.

Dự kiến, năm 2020 thu ngân sách của thành phố sẽ tăng đột phá, đạt trên 100.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 33.000 tỷ đồng…

Những kết quả toàn diện đạt được trên các lĩnh vực đã củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong nhân dân thành phố.

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cũng chỉ ra một số hạn chế trong công tác phòng, chống tham nhũng tại Hải Phòng.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh tại một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa thực sự được quan tâm đúng mức.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả chưa cao.

Việc tổ chức thực hiện giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý tham nhũng, tiêu cực hiệu quả chưa đồng đều, nhất là tại các lĩnh vực, địa bàn nhạy cảm.

Việc tự kiểm tra trong nội bộ, phát hiện tham nhũng vẫn là khâu yếu và tham nhũng vặt vẫn diễn ra ở một số nơi.

Để từng bước khắc phục những hạn chế trên, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đề nghị Thành ủy Hải Phòng tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện đối với hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trong phát triển kinh tế-xã hội; thực hiện tốt Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị; xây dựng chính quyền điện tử; quan tâm phát triển văn hóa; quan tâm đến đời sống của người yếu thế; tiếp tục quan hệ, hợp tác, liên kết với các tỉnh, thành, khẳng định vai trò đầu tàu trong phát triển kinh tế-xã hội của vùng.

Cùng với đó, Thành ủy Hải Phòng cần tăng cường công tác nhận thức về nguy cơ tham nhũng, tiêu cực, đe dọa tồn vong của chế độ, dân tộc, đất nước, đe dọa lòng tin của nhân dân; tuyệt đối không chủ quan, thỏa mãn, ngập ngừng, chần chừ, chờ đợi, mà phải tích cực, chủ động huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc phòng, chống tham nhũng; quán triệt tổ chức thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương III khóa X và Kết luận số 10 của Bộ Chính trị, nhất là chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng, chống tham nhũng.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tặng quà một số gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc màu da cam và hộ nghèo trên địa bàn. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh việc giữ gìn đoàn kết trong nội bộ Đảng, trước hết là trong Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy là yếu tố cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa quyết định tạo ra bước phát triển mạnh mẽ của thành phố.

Quá trình xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp phải bảo đảm tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn, quy định của Trung ương, lựa chọn cán bộ bên cạnh năng lực chuyên môn, phải có phẩm chất đạo đức và nhiệt huyết để hoàn thành nhiệm vụ.

Trong quá trình lựa chọn, đề bạt cán bộ, Thường trực Thành ủy, Ban thường vụ Thành ủy cần kiên quyết không để xảy ra tiêu cực, chạy chức, chạy quyền, tham nhũng… Làm tốt công tác cán bộ là nguyên nhân hạn chế tham nhũng, quyết định cho sự phát triển thành phố Hải Phòng.

Bên cạnh đó, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh rằng Hải Phòng cần chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ các cấp theo tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những kiến nghị, đề xuất của Hải Phòng về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng sẽ được Đoàn công tác tổng hợp, trình Trung ương xem xét, giải quyết.

Cùng ngày, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc và trao 120 suất quà cho một số gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo thuộc huyện Kiến Thụy; thăm tổ hợp Nhà máy sản xuất ô tô Vinfast; thăm, làm việc tại Quân khu 3./.

Đoàn Minh Huệ (TTXVN/Vietnam+)

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Làm tốt công tác cán bộ – giải pháp hạn chế tham nhũng ở Hải Phòng
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác