Print Chủ Nhật, 27/10/2019 20:24

Sau loạt bài viết về trường Đại học Dân lập (ĐHDL) Hải Phòng tuyển sinh đầu vào hệ đại học không đúng với hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) và mở trường, cho thuê hạ tầng sai quy định, mới đây Bộ GDĐT đã chính thức trả lời Báo Lao Động.

Theo Bộ GDĐT, chỉ tiêu được các cơ sở đào tạo tự xác định trên cơ sở năng lực của nhà trường, Bộ GDĐT thực hiện cơ chế hậu kiểm được quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BGDĐT ngày 25.2.2019 của Bộ GDĐT. Các thông tin về chỉ tiêu tuyển sinh của trường được công khai trong đề án tuyển sinh của trường đăng tải trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ và tại trang thông tin điện tử của trường.

Mấy năm gần đây, một số trường gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển sinh, có những ngành không tuyển đủ thí sinh để tổ chức lớp đào tạo. Tại Công văn số 2832/BGDĐT-GDĐH ngày 2.7.2019, hướng dẫn triển khai công tác xét tuyển ĐH, CĐSP, TCSP năm 2019 thì trong trường hợp cần điều chỉnh, bổ sung nội dung đề án, các nhà trường phải tuân thủ quy định, hướng dẫn. Việc điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh đã đăng ký xét tuyển vào trường.

Như vậy, trong trường hợp nhà trường đã thông báo tuyển sinh, khi dừng tuyển sinh vì nhiều lý do khác nhau nhưng vẫn có thí sinh đăng ký, trường phải có trách nhiệm thông báo, làm rõ tới từng thí sinh. Việc có nhiều thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển khi nhà trường còn thiếu chỉ tiêu là điều các nhà trường luôn mong muốn. Tuy nhiên, nếu không tuyển đủ số lượng thí sinh để tổ chức lớp đào tạo sẽ ảnh hưởng tới quyền lợi của thí sinh và khó cho nhà trường sau khi đã tuyển thí sinh vào trường. Cơ sở đào tạo khi đó cần phải chia sẻ thông tin tới thí sinh để thí sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp.

Đối với trường hợp trường ĐHDL Hải Phòng trả lời thí sinh là đã đủ chỉ tiêu nên không tuyển sinh nữa, dù thực tế cơ sở đào tạo chưa tuyển đủ và đang trong hạn xét tuyển thì trường ĐHDL Hải Phòng đã làm chưa đúng hướng dẫn của Bộ GDĐT.

TIẾN NGUYỄN Theo Báo Lao động

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Làm sai hướng dẫn của Bộ
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác