Print Thứ Sáu, 06/12/2019 13:29 Gốc

Sáng 6/12, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố họp rà soát công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi công chức năm 2018, 2019 để báo cáo Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố trước khi tổ chức kỳ thi.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Xuân Bình – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Tuyển dụng công chức thành phố khẳng định đây là kỳ thi quan trọng, do thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm hoàn toàn theo quy định mới. Đồng chí đề nghị các thành viên Hội đồng tuyển dụng căn cứ chức trách của mình được giao gắn với chức trách quản lý của cơ quan đơn vị để triển khai nghiêm túc các công việc của Hội đồng thi, có toàn quyền sử dụng bộ máy con người của cơ quan, đơn vị để giúp việc. Yêu cầu các bộ phận ra đề thi, coi thi, giám sát, phục vụ hậu cần, an ninh… triển khai đầy đủ các nhiệm vụ đến các thành viên của bộ phận, làm rõ những việc được làm và không được làm để triển khai phối hợp thật tốt; đề nghị các thành viên tham gia tổ chức kỳ thi cam kết để đảm bảo kỳ thi khách quan, bình đẳng, an toàn.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Xuân Bình chủ trì cuộc họp.

Phó Chủ tịch Thường trực yêu cầu Công an thành phố tiến hành nắm bắt tình hình, phát hiện các vi phạm liên quan đến kỳ thi, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý. Đồng chí lưu ý các thành viên Hội đồng Tuyển dụng công chức cần làm tốt trách nhiệm đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thí sinh tham dự kỳ thi phát huy hết kiến thức, năng lực của mình.

V.H.N

Tiện ích thông tin
Nguồn tin
QR Code
QR CODE: Kỳ thi tuyển dụng công chức: Đảm bảo nghiêm túc, an toàn, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh
Chúng tôi trên Mạng Xã hội
QR Code Fanpage
Mã QR Code truy cập vào Fanpage Cổng tin tức Thành phố Hải Phòng
Tin khác